2009 - Ανοικτές διαβουλεύσεις - Η Φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανοικτέςδιαβουλεύσεις

ΤίτλοςΔραστηριότη-τα πολιτικήςΟμάδα-στόχοςΗμερομηνία κλεισίματοςΑποτελέσματα και συνέχεια
Διαβούλευση σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνηΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.12.2009περισσότερες πληροφορίες English
Κοινή αλιευτική πολιτική - Πείτε τη γνώμη σας!ΑλιείαΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.12.2009περισσότερες πληροφορίες English (en)
Ερωτηματολόγιο για τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις πιθανές προσεγγίσεις μιας νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων.Ασφάλεια τροφίμωνΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.12.2009περισσότερες πληροφορίες English
Αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού.ΠροϋπολογισμόςΚοινό18.12.2009περισσότερες πληροφορίες DeutschEnglishFrançais
Διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων.Παιδεία' εκπαίδευσηΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.12.2009 περισσότερες πληροφορίες
Ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία.ανάπτυξη, εξωτερικές σχέσεις, έρευνα και τομείς υγείαςόλοι οι ενδιαφερόμενοι (μη κρατικοί φορείς, οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, κυβερνήσεις, εθνικές και τοπικές αρχές)09.12.2009περισσότερες πληροφορίες English
Αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν στις συμφωνίες του ασφαλιστικού τομέαΑντιμονοπωλιακοί κανόνες (Αντιτράστ)Όλοι οι ενδιαφερόμενοι30.11.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαδικτυακη διαβουλευση σχετικα με την προετοιμασια ενος ευρωπαϊκου προγραμματος δρασης για την οδικη ασφαλεια: 2011–2020ΜεταφορέςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι20.11.2009περισσότερες πληροφορίες English (en)
Η Επιτροπή ξεκινά έρευνα για τη διαφήμιση του EGNOS (πλοήγηση μέσω δορυφόρου.Μεταφορές / ΔιάστημαΕυρωπαίοι πολίτες16.11.2009περισσότερες πληροφορίες
Europeana – τα επόμενα βήματα.κοινωνία της πληροφορίαςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.11.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας Seveso II για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.ΕπιχειρήσειςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι10.11.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση σχετικά με την έγκριση διεθνών προτύπων λογιστικού ελέγχου.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.10.2009περισσότερες πληροφορίες English
Μετά το i2010: προτεραιότητες μιας νέας στρατηγικής για την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας (2010–2015)
Δημόσια διαβούλευση για μια νέα πρωτοβουλία σε συνέχεια της στρατηγικής i2010 για την κοινωνία της πληροφορίας.
κοινωνία της πληροφορίαςΚοινό
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι
09.10.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την «εναρμονισμένη μεθοδολογία για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση καταγγελιών και ερωτήσεων των καταναλωτών».ΚαταναλωτέςΚοινό05.10.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ιδέες για την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων της ΕΕ.Έρευνα και τεχνολογίαΜέλη επιτροπών του 7ΠΠ, μέλη συμ­βου­λευ­τι­κών επι­τρο­πών για το 7ΠΠ, εθνικά σημεία επαφής, αξι­ολο­γη­τές προ­τά­σεων (ομό­τιμοι αξιο­λο­γη­τές), συμμετέχοντες (τώρα ή παλαιότερα) σε έργο του προγ­ράμ­ματος πλαισίου, άλλοι (ιδιώτες ή οργανώσεις)30.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις κάθετες συμφωνίες.Ανταγωνισμός – Αντιμονοπωλιακή νομοθεσίαΕνδιαφερόμενα μέρη που έχουν άμεση εμπειρία των σημερινών κανόνων28.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Αναθεώρηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα.Αντιμονοπωλιακή νομοθεσίαΌλα τα ενδιαφερόμενα μέρη25.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ο εκσυγχρονισμός της τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας μπροστά.Επιχειρήσεων και ΒιομηχανίαςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση σχετικά με τα καθήκοντα θεματοφύλακα των ΟΣΕΚΑ.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές περαιτέρω τροποποιήσεις της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις («ΟΚΑ»).εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι04.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση: «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού μερίσματος προς όφελος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη».κοινωνία της πληροφορίαςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι04.09.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανθεκτικότητας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.08.2009περισσότερες πληροφορίες English
Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για το πώς θα διασφαλιστεί η υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων στην ΕΕ.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.08.2009περισσότερες πληροφορίες English
H Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα πιστωτικά ιστορικά.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.08.2009περισσότερες πληροφορίες English
Προσαρμογή του παραρτήματος της οδηγίας RoHS στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.ΕπιχειρήσειςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι07.08.2009περισσότερες πληροφορίες English
Αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για τη ενεργειακή αποδοτικότητα (COM (2006) 545)ΕνέργειαΌλοι οι ενδιαφερόμενοι03.08.2009περισσότερες πληροφορίες English (en)
Διαβούλευση σχετικά με την/τις πιθανή/ές καταληκτική/ές ημερομηνία/ες μετάβασης στον SEPA.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι03.08.2009περισσότερες πληροφορίες English
Τέταρτη προσαρμογή του παραρτήματος II της «οδηγίας ELV» στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.ΕπιχειρήσειςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι03.08.2009περισσότερες πληροφορίες English
Κατάρτιση οδηγών και εκπαίδευση ασφάλειας κυκλοφορίας.ΜεταφορέαςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.07.2009περισσότερες πληροφορίες English (en)
Διαβούλευση ενόψει ενδεχόμενης ανακήρυξης του έτους 2012 ως ευρωπαϊκού έτους για την παράταση του επαγγελματικού βίου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσειςΚάθε ενδιαφερόμενος φορέας, όπως ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ, κοινωνικοί εταίροι, κυβερνήσεις και υπηρεσίες των κρατών μελών καθώς και οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές και περιφερειακές αρχές, ειδικοί στους τομείς της γήρανσης του πληθυσμού, της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, της επικοινωνίας και της αλλαγής νοοτροπίας31.07.2009περισσότερες πληροφορίες DeutschEnglishFrançais
Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι27.07.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο αναθεώρησης της οδηγίας 94/25/ΕΚ για τα σκάφη αναψυχής.εσωτερική αγοράΚοινό19.07.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2009 για την εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.07.2009περισσότερες πληροφορίες
Συνέπεια της λήξης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συμβουλίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα.ΕνέργειαΌλοι οι ενδιαφερόμενοι15.07.2009 περισσότερες πληροφορίες English (en)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.εσωτερική αγορά Όλοι οι ενδιαφερόμενοι06.07.2009περισσότερες πληροφορίες English
Συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο για τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας των καταναλωτών.Θέματα καταναλωτήΌλοι οι πολίτες και οι οργανι­σμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη δια­βού­λευση αυτή. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συμμετοχή κατα­ναλω­τικών οργανώσεων, επι­χει­ρήσ­εων, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, και δημοσίων αρχών03.07.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ρώμη ΙΙ – Μελέτη για την αποζημίωση των θυμάτων διασυνοριακών ατυχημάτων στην ΕΕ
Αποζημίωση των θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ: σύγκριση εθνικών πρακτικών, ανάλυση προβλημάτων και αξιολόγηση προτάσεων βελτίωσης της θέσης των θυμάτων διασυνοριακών ατυχημάτων.
εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι30.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ευρωπαϊκές εκδοτικές ΜΜΕ στην ψηφιακή εποχή: Τεχνολογική και επιχειρηματική καινοτομία.Κοινωνία των πληροφοριώνΕυρωπαϊκές μικρές και μεσαίες εκδοτικές επιχειρήσεις26.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
Μείωση του διοικητικού φόρτου – η γνώμη σας είναι σημαντική.ΕπιχειρήσειςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι26.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων στις κρατικές χρηματοδοτήσεις ευρυζωνικών δικτύων.Κρατικές ενισχύσεις, τηλεπικοινωνίεςΚράτη μέλη, δημόσιες αρχές, φορείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επενδυτές στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων22.06.2009 περισσότερες πληροφορίες English
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.Κοινωνία των πληροφοριώνΌλοι οι ενδιαφερόμενοι14.06.2009 περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση για την εναρμόνιση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι11.06.2009περισσότερες πληροφορίες
Πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την οδηγία σχετικά με την κατάχρηση αγοράς (οδηγία 2003/6/EΚ).εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι10.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με νέα πρωτοβουλία για τη διάλυση πλοίων.ΕπιχειρήσειςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι06.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ερωτηματολόγιο στα κράτη μέλη και στους ενδιαφερομένους στα πλαίσια των εργασιών παρακολούθησης του λιανικού εμπορίου.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι05.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
EMODNET – δημιουργία ευρωπαϊκής υποδομής γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλονθαλάσσια πολιτικήΌλοι οι ενδιαφερόμενοι02.06.2009περισσότερες πληροφορίες English
Πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την οδηγία σχετικά με την κατάχρηση αγοράς (οδηγία 2003/6/EΚ).εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι30.05.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση σχετικά με την καθιέρωση σήματος ευρωπαϊκής κληρονομιάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.ΠολιτισμόςΚοινό15.05.2009περισσότερες πληροφορίες DeutschEnglishFrançais
Διαβούλευση για το καταστατικό ευρωπαϊκού ιδρύματος.εσωτερική αγοράΙδρύματα, καταπιστεύματα, χορηγοί, ιδρυτές, κράτη μέλη, εποπτικές αρχές, φορολογικές αρχές, νομικοί, ακαδημαϊκοί15.05.2009περισσότερες πληροφορίες Deutsch English Français
Αναθεώρηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής, του 2001, για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.Κρατικές ενισχύσεις και μέσα επικοινωνίαςΚράτη μέλη, καταναλωτές, δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, έντυπα μέσα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες Διαδικτύου08.05.2009περισσότερες πληροφορίες English
Πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις εθνικές ανακοινώσεις: Συμμετοχή ενδιαφερομένων.ΕπιχειρήσειςΕυρωπαϊκές οργανώσεις που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή04.05.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο διαχείρισης της αλιείας σολωμού της Βαλτικής.ΑλιείαΌλοι οι ενδιαφερόμενοι01.05.2009περισσότερες πληροφορίες English
Πρασινη Βιβλοσ –
Αναθεώρηση της πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ
Προσ Καλυτερα Ενοποιημενο Διευρωπαϊκο Δικτυο Μεταφορων Στην Υπηρεσια Τησ Κοινησ Πολιτικησ Μεταφορων Πινακασ Περιεχομενων.
Trans-Euro­pean Networksδημόσιες αρχές, εταιρείες διαχείρισης έργων υποδομής και επιχειρήσεις παροχής μεταφορικών υπηρεσιών παντός είδους, ερευνητικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, πολίτες30.04.2009περισσότερες πληροφορίες
Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Τέταρτης και Έβδομης Οδηγίας περί Εταιρικού Δικαίου.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι30.04.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση για το μέλλον της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ.εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι10.04.2009περισσότερες πληροφορίες English
Πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών
(Οδηγία 1997/9/ΕΚ).
εσωτερική αγοράΚοινό08.04.2009περισσότερες πληροφορίες English
Ένταξη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό.εσωτερική αγοράΚοινό06.04.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση σχετικά – Πρασινη βιβλοσ Για το ευρωπαϊκό υγειονομικό δυναμικό.Δημόσιας ΥγείαςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.03.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση σχετικά - RD4SD: Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Αειφόρο Ανάπτυξη.ΈρευναΌλοι οι ενδιαφερόμενοι31.03.2009περισσότερες πληροφορίες English
Η στάση σας απέναντι στον κανονισμό παγίδευσης στην ΕΕ.ΕπιχειρήσειςΚοινό16.03.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ).Εσωτερική αγοράΌλοι οι ενδιαφερόμενοι10.03.2009περισσότερες πληροφορίες English
Τέταρτη προσαρμογή του παραρτήματος II της «οδηγίας ELV» στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.ΕπιχειρήσειςΌλοι οι ενδιαφερόμενοι09.03.2009περισσότερες πληροφορίες English
Δημόσια διαβούλευση για πρόταση περί κανονισμού-πλαισίου σχετικά με την έγκριση τύπου των δίτροχων, τρίτροχων και τετράτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων.ΕπιχειρήσειςΚοινό / Όλοι οι ενδιαφερόμενοι28.02.2009περισσότερες πληροφορίες English
Διαβούλευση σχετικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των εταιρειών λογιστικού ελέγχου και τις συνέπειές τους στην αγορά παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών.εσωτερική αγορά, λογιστικός έλεγχοςεπιθεωρητές, υπεύθυνοι κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων, επενδυτές, δικηγορικά γραφεία και γραφεία παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ελεγκτικοί ρυθμιστικοί φορείς και κράτη μέλη28.02.2009περισσότερες πληροφορίες English
Πράσινη βίβλος για την εδαφική συνοχή – Μετατρέποντας την εδαφική ποικιλομορφία σε πλεονέκτημαΠεριφερειακή πολιτικήΚοινό / Όλοι οι ενδιαφερόμενοι28.02.2009περισσότερες πληροφορίες
Διαβούλευση για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.εσωτερική αγοράΚοινό / Όλοι οι ενδιαφερόμενοι27.02.2009περισσότερες πληροφορίες English
Public consultation on Hedge Funds Englishεσωτερική αγοράΚοινό31.01.2009περισσότερες πληροφορίες English
Σχέδιο ανακοίνωσης που αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.Ανταγωνισμός (κρατικές ενισχύσεις)Κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς15.01.2009περισσότερες πληροφορίες English
Προς μια ενισχυμένη πολιτική ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων στην Ευρώπη.Κοινωνία των πληροφοριώνΠολίτες / Οργανισμοί09.01.2009περισσότερες πληροφορίες English
Τελευταία ενημέρωση: 30/10/2010 | Αρχή σελίδας