2002 - Avslutade samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

Avslutadesamråd

See also:

Titel & beskrivningPolitik­områdeMål­gruppSlut­datumResultat & uppföljning
Skydd av djur under transport
För att kunna utarbeta en framtida europeisk lagstiftning om djurskydd under transport är det viktigt för oss att få ta del av dina synpunkter.
LivsmedelssäkerhetAllmänheten15.12.2002Visa
EU:s utvidgning
Vad tycker du om EU:s utvidgning?
UtvidgningenAllmänheten15.11.2002 Visa
”Cyberockupant”
Har du i god tro registrerat ett domän­namn och senare fått ett hotfullt brev som anklagar dig för att vara en ”Cyber­ockupant”?
Inre marknadenAllmänheten31.10.2002Visa DeutschEnglishFrançais
Uppgiftsskydd
Ska din arbetsgivare få lov att läsa dina e-postmeddelanden?
Inre marknadenAllmänheten15.09.2002Visa
RegisteransvarigaVisa
Mot en bättre struktur för samråd och dialog
Förslag till allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter
Allmänna & institutionella frågorAllmänheten31.07.2002Visa DeutschEnglishFrançais
Gemenskapens offentliga e-tjänster
Identifiering av behov och möjlig­heter för företag och med­borgare i EU när det gäller gemens­kapens offent­liga e-tjänster för att utvärdera politiska modeller
NäringslivspolitikFöretag som sysslar med gränsöverskridande handel och medborgare med gränsöverskridande intressen17.07.2002Visa
EU Consumer Protection
Follow-up communication to the Green Paper on EU Consumer Protection
ConsumersPublic01.07.2002View
Förtroendet för B2B-portaler Uppföljning av meddelandet om e-ekonomin och behovet att främja god handelssedvana i B2B-handelnNäringslivspolitikBransch­organisationer / handelskammare / företag30.04.2002Visa
Förtroendeoperatörer / näthandelsplattformar Visa
e-marknadsoperatörer Visa
Översynen av den nya metoden
Meddelande om översynen av den nya metoden efter 15 år
NäringslivspolitikIntressenter, särskilt företag31.03.2002Visa
Styrelseformer
Genomgång av reaktionerna på vitboken om styrelseformerna i EU
Allmänna & institutionella frågorAllmänheten31.01.2002Visa
Organisations involved in creating better governance for the EU
Examining the responses to the White Paper on European Governance
General EU affairsPublic31.01.2002View
Senaste uppdatering: 30/10/2010 | Till början