Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Informacje o tej stronie - Twój głos w Europie - Komisja Europejska

Dlaczego utworzono tę stronę?

„Twój Głos w Europie” utworzono w ramach inicjatywy interaktywnego kształtowania polityki. Jako część ustanowionych przez Komisję minimalnych standardów konsultacjipdf strona ta ma na celu usprawnienie sposobu sprawowania rządów w Europiepdf i wprowadzenie lepszych regulacji prawnychpdf.

Dlaczego niektóre informacje nie są dostępne w moim języku?

Strona ta jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Po kliknięciu na konkretne pozycje można uzyskać dostęp do innych stron Komisji Europejskiej, które jednak – z różnych powodów – nie zostały przetłumaczone na wszystkie języki. Jest tak często w przypadku dokumentów konsultacyjnych przeznaczonych dla konkretnych odbiorców, które niekoniecznie muszą być tłumaczone na wszystkie języki. Odpowiedzi można jednak udzielać we wszystkich językach urzędowych UE, o ile w dokumentach konsultacyjnych nie stwierdzono inaczej.

Informacja prawna

Informacje na tej stronie internetowej podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, prawom autorskim i przepisom odnoszącym się do ochrony danych osobowych.

Autorem rysunków zamieszczonych na stronie „Twój głos w Europie” jest Ioannis Kounadeas, a licencjodawcą − agencja Fotolia.