Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Käesoleva veebisaidi kohta - Sinu hääl Euroopas - Euroopa Komisjon

Mis on käesoleva veebisaidi loomise eesmärk?

Veebisait Sinu hääl Euroopas on loodud interaktiivse poliitikakujundamise algatuse raames. See on osa komisjoni dokumendist miinimumstandardid konsultatsioonide puhulpdf ning selle eesmärgiks on parandada Euroopa avalikku haldustpdf ning kujundada välja parem õigusloomepdf.

Miks ei ole osa teabest minu keeles kättesaadav?

Veebisait on kättesaadav Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes.Kuid kui te klõpsate konkreetsetele teemadele, võidakse teid suunata muudele Euroopa Komisjoni veebisaitidele, mis erinevatel põhjustel on kättesaadavad vaid piiratud arvul keeltes.Eelkõige väga piiratud sihtrühmale suunatud konsultatsioonidokumendid ei pruugi olla kättesaadavad kõigis keeltes. Vastuseid võetakse siiski vastu kõigis ELi ametlikes keeltes, kui just asjaomases konsultatsioonidokumendis ei ole märgitud teisiti.

Õigusalane teave

Käesoleval veebisaidil sisalduva teabe kohta kehtib vastutamatusesäte, autoriõiguse märge ning isikuandmete kaitsega seotud eeskirjad.

Veebisaidil Sinu hääl Euroopas kasutatud piltkujutised on kaitstud © Ioannis Kounadeasi autoriõigusega ning on litsenseeritud Fotolia kaudu.