Sti

Omdette websted

Flere værktøjer

Om dette websted - Kom til orde i Europa - Europa-Kommissionen

Hvorfor dette websted?

Kom til orde i Europa er et led i initiativet om en interaktiv politisk beslutningsproces. Det indgår i Kommissionens minimumsstandarder for høringerpdf og skal skabe bedre styreformer i EU og pdfbedre lovgivningpdf.

Hvorfor kan jeg ikke finde alt på dansk?

Webstedet findes på alle EU’s officielle sprog. Men når du klikker på bestemte links, kan du blive sendt videre til andre af Kommissionens websteder, som af forskellige grunde kun findes på et begrænset antal sprog. Høringsdokumenter, der er beregnet til bestemte grupper, oversættes ikke nødvendigvis til alle sprog. Der kan dog svares på alle EU-sprog, medmindre andet er udtrykkelig angivet på selve høringsdokumentet.

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Billederne på "Kom til orde i Europa" er med © til Ioannis Kounadeas og med licens til Fotolia.