Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

За този сайт - Вашият глас в Европа - Европейска комисия

Защо бе създаден този сайт?

Вашият глас в Европа бе създаден в контекста на инициативата за интерактивно създаване на политики. Като част от Минималните стандартни изисквания за консултация със заинтересованите страниpdf на Комисията, той цели подобряване на европейското управление и въвеждане на по-добро регулиранеpdf.

Защо част от информацията не е достъпна на моя език?

Уебсайтът е достъпен на всички официални езици на Европейския съюз. Въпреки това, когато щракнете върху някои елементи, може да бъдете пренасочени към други уебсайтове на Европейската комисия, които по различни причини са достъпни само на някои езици. По-специално документи за консултации, насочени към специализирана аудитория, не винаги се публикуват на всички езици. Отговори обаче се приемат на всички езици в ЕС, освен ако в самите документи за консултация изрично не е посочено друго.

Правна информация

Информацията в този сайт е обект на отказ от отговорност, защита на авторското право и правила за защита на личните данни.

Изображенията във „Вашият глас в Европа“ са дело на © Йоанис Кунадеас и са лицензирани чрез Fotolia.