Sökväg

Ytterligare verktyg

Som medborgare i ett EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein har du vissa rättigheter när du t.ex. vill flytta, bo, studera eller driva företag i andra EU-länder.

För att få hjälp med att hävda dina EU-rättigheter bör du i första hand vända dig till de nationella myndigheterna och inte till EU-institutionerna. Här kan du ta reda på vem som är bäst lämpad att hjälpa dig med dina problem.

Tvist med en myndighet i annat EU-land

Hjälp med klagomål (Solvit)

Diskriminering

Hitta en nationell myndighet som kan hjälpa dig

Konsulär hjälp utomlands

Rättigheter och information när olyckan är framme

Orättvis behandling av ett EU-organ

Klagomål och information (Europeiska ombudsmannen)

Anmäl nationella myndigheter som bryter mot EU-rätten

Formellt förfarande mot landet i fråga (ingen individuell prövning)

Hittar du inte det du söker? Ring eller mejla oss.