Sökväg

Ytterligare verktyg

Privatpersoner

För att få hjälp med att hävda dina EU-rättigheter bör du i första hand vända dig till de nationella myndigheterna och inte till EU-institutionerna.

Vad handlar ditt ärende om?

En myndighet i annat medlemsland respekterar inte mina EU-rättigheter

Jag behandlas orättvist av ett EU-organ

Jag behöver konsulär hjälp utomlands

Jag vill anmäla en nationell myndighet som bryter mot EU-rätten