Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Jednotlivci

V mnohých prípadoch vám v otázkach ochrany vašich práv EÚ pomôžu vnútroštátne orgány lepšie ako EÚ.

Čoho sa týka váš problém?

Chcem, aby verejný orgán v inej krajine EÚ rešpektoval moje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ

Čelím nespravodlivému zaobchádzaniu zo strany orgánu EÚ

Potrebujem konzulárnu pomoc v zahraničí

Chcem ohlásiť porušenie práva EÚ zo strany vnútroštátnych orgánov