Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Osoby fizyczne

Często to organy krajowe, a nie organy unijne, mogą udzielić najskuteczniejszej pomocy w razie wystąpienia problemu.

Czego dotyczy problem?

Poszanowanie przez organ publiczny w innym państwie członkowskim moich praw w UE

Doświadczam niesprawiedliwego traktowania ze strony organu UE

Potrzebuję pomocy konsularnej za granicą

Jak zgłosić naruszenie prawa UE przez władze publiczne państwa członkowskiego