Navigacijski put

Dodatni alati

Fizičke osobe

Pri ostvarivanju prava koja imate kao građanin EU-a u mnogim je slučajevima najbolje zatražiti pomoć od nacionalnih tijela, a ne od EU-a.

Koji vas problem muči?

Poštovanje mojih prava EU-a u tijelu javne vlasti druge države članice EU-a

Žrtva sam nepoštenog postupanja tijela EU-a

Potrebna mi je konzularna pomoć u inozemstvu

Želim prijaviti kršenje zakona EU-a pri postupanju nacionalnih tijela