Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Mar náisiúnach de chuid an AE – nó náisiúnach de chuid na hÍoslainne, Lichtinstéin nó na hIorua – tá cearta áirithe agat agus tú i mbun gnímh i dtíortha Eorpacha eile. Baineann siad sin le bogadh, maireachtáil, staidéar nó gnó a dhéanamh i dtír eile.

I roinnt mhaith cásanna, is iad na comhlachtaí náisiúnta, seachas an AE, is fearr a chabhróidh leat do chearta AE a chosaint. Cuideoidh an treoirleabhar seo leat an tseirbhís is iomchuí a aithint a chuideoidh leat d'fhadhb a réiteach.

Díospóid le húdarás poiblí i dtír eile san AE

Faigh eolas faoi conas gearán a chur isteach (SOLVIT)

Idirdhealú

Comhlacht comhairleach náisiúnta a aimsiú

Cúnamh consalachta thar lear

Cearta agus comhairle má tá cabhair uait

Cóir éagórach ó chomhlacht de chuid an AE

Géarán a dhéanamh nó eolas a fháil (an tOmbudsman Eorpach)

Sárú ar dhlí an AE ag údaráis náisiúnta a thuairisciú

Is féidir leis an gCoimisiún nós imeachta foirmiúil a lainseáil (gan aon sásamh pearsanta)

Níl teacht agat ar an eolas atá uait? Cuir glaoch orainncuir ríomhphost chugainn.