Navigointipolku

Lisätyökalut

Kansalaiset

Usein EU-kansalaisen oikeuksia koskevissa asioissa on parasta kääntyä kansallisten viranomaisten puoleen.

Mitä ongelmasi koskee?

EU-kansalaisen oikeudet toisessa EU-maassa

EU-toimielinten epäoikeudenmukainen toiminta

Konsuliapu ulkomailla

Jäsenvaltio rikkoo EU:n lainsäädäntöä