Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Üksikisikud

Paljudel juhtudel on ELi kodakondsusest tulenevate õiguste kaitsmiseks kõige parem pöörduda riiklike ametiasutuste poole, mitte alustada ELi tasandilt.

Milles teie probleem seisneb?

ELi õigusaktidest tulenevate õiguste tunnustamine teise ELi liikmesriigi asutuste poolt

Ebaõiglane kohtlemine ELi asutuse poolt

Vajan konsulaarabi välismaal

Soovin teatada ELi õiguse rikkumisest riikliku ametiasutuse poolt