Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Φυσικά πρόσωπα

Σε πολλές περιπτώσεις, η καλύτερη πηγή βοήθειας για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας ως Ευρωπαίου πολίτη είναι οι εθνικές αρχές, και όχι η ΕΕ.

Ποιο είναι το πρόβλημά σας;

Μια δημόσια αρχή άλλης χώρας της ΕΕ δεν σέβεται τα δικαιώματά μου ως πολίτη της ΕΕ

Χρειάζομαι προξενική βοήθεια στο εξωτερικό

Θέλω να καταγγείλω παράβαση του δικαίου της ΕΕ από εθνικές αρχές