Sti

Flere værktøjer

Enkeltpersoner

I mange tilfælde kan du få bedre hjælp til at forsvare dine EU-rettigheder af de nationale myndigheder end af EU.

Hvad skal du bruge hjælp til?

At få en offentlig myndighed i et andet EU-land til at respektere mine EU-rettigheder

Jeg bliver urimeligt behandlet af et EU-organ

Jeg har brug for konsulær bistand i udlandet

Jeg vil gerne indberette en overtrædelse af EU-retten fra de nationale myndigheders side