Cesta

Další nástroje

Vaše práva v EU: řešení problémů a stížnosti

Pokud čelíte problémům nebo diskriminaci nebo jste ve sporu s orgány veřejné správy

Jako státní příslušník některého ze členských států EU nebo Islandu, Lichtenštejnska a Norska máte na území těchto států určitá práva. Týká se to zejména možnosti cestovat, usadit se, studovat a podnikat.

Pokud se ocitnete v situaci, že se musíte těchto svých práv v EU domáhat, je ve většině případů nejlepší obrátit se na orgány veřejné správy příslušného státu, a nikoli na orgány EU. Tento průvodce by vám měl pomoci najít tu správnou asistenční službu, na kterou byste se měli při řešení svého problému obrátit.

Diskriminace

Poradní orgány příslušného státu

Konzulární pomoc v zahraničí

Vaše práva a co dělat v případě nouze

Nerovné zacházení ze strany orgánu EU

Podání stížnosti nebo žádost o informace (evropský veřejný ochránce práv)

Jak nahlásit porušení práva EU orgány veřejné správy členského státu

Komise může zahájit formální vyšetřování (nebo sjednat nápravu)

Nepodařilo se vám najít informace, které potřebujete? Zavolejte nám nebo napište e-mail.