Cesta

Další nástroje

Jednotlivci

Pokud se ocitnete v situaci, že se musíte domáhat svých práv občana EU, je ve většině případů nejlepší obrátit se na orgány veřejné moci příslušného státu, a nikoli na orgány EU.

Čeho se váš problém týká?

Potřebuji přimět orgán veřejné moci v jiné zemi Unie, aby respektoval moje práva občana EU

Jsem vystaven/a nerovnému zacházení ze strany subjektu EU

Potřebuji konzulární pomoc v zahraničí

Chci nahlásit porušení práva EU ze strany orgánu veřejné moci členského státu