Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Граждани

В много случаи, за да защитите своите права на гражданин на Съюза, е най-добре да се обърнете към национален орган, а не към ЕС.

По какъв въпрос се нуждаете от помощ?

Да накарам публичен орган в друга страна от ЕС да уважи правата ми като гражданин на ЕС

Изправен съм пред несправедливо третиране от орган на ЕС

Имам нужда от консулска помощ в чужбина

Съобщаване за нарушение на правото на ЕС от национални органи