Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Vaše práva občana EÚ: riešenie problémov a sťažnosti

Ako občan členského štátu EÚ, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska máte určité práva, keď vykonávate činnosť v iných európskych krajinách (pobyt, štúdium, podnikanie atď.).

Ak máte problémy pri presadzovaní týchto práv v praxi, môže vám v niektorých prípadoch pomôcť EÚ.