Navigacijski put

Dodatni alati

Vaša prava u EU-u – rješavanje problema i pritužbe

Kao državljanin države članice EU-a (ili Islanda, Lihtenštajna i Norveške) imate određena prava kada npr. živite, studirate ili poslujete u drugoj državi članici.

Ako pri ostvarivanju tih prava u praksi imate problema, EU vam u nekim slučajevima može pomoći.