Navigacijska pot

Dodatna orodja

Podjetja

Za pomoč pri uveljavljanju pravic po zakonodaji EU so v številnih primerih najbolj primerni nacionalni organi, ne organi EU.

Za kaj gre v vašem primeru?

Uveljavljanje mojih pravic EU pri javnem organu druge države EU

Nelojalna konkurenca drugega podjetja

Nezakonita državna pomoč konkurentom v tujini

Rešitev spora s potrošnikom pri spletnem nakupu

Prijaviti želim kršitev zakonodaje EU v ravnanju nacionalnih organov