Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Vaše práva občana EÚ: riešenie problémov a sťažnosti

Ak čelíte problémom alebo diskriminácii, príp. máte spor s vnútroštátnymi orgánmi

Ako občan EÚ, resp. aj ako občan Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, máte určité práva, keď vykonávate činnosť v iných európskych krajinách, či už ide o prisťahovanie sa, život, štúdium alebo podnikanie.

V mnohých prípadoch vám v otázkach ochrany vašich práv EÚ najlepšie poradia vnútroštátne orgány, a nie EÚ. Táto schéma vám pomôže určiť, ktorá služba vám poskytne najlepšiu pomoc pri riešení vášho problému.

Nekalá hospodárska súťaž zo strany iného podnikateľského subjektu

Vyhľadávanie vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž

Spor s verejným orgánom v inom členskom štáte EÚ

Informácie o podávaní sťažností (SOLVIT)

Neoprávnená štátna pomoc pre konkurentov v zahraničí

Informácie o podávaní sťažností

Nespravodlivé zaobchádzanie zo strany orgánu EÚ

Podávanie sťažností a informácie (Európsky ombudsman)

Ohlasovanie prípadov porušenia práva EÚ zo strany vnútroštátnych orgánov

Komisia môže začať formálny postup (bez možnosti osobného odškodnenia)

Nenašli ste to, čo hľadáte? Zavolajte nám alebo nám pošlite e-mail.