Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Podniky

V mnohých prípadoch vám v otázkach ochrany vašich práv EÚ pomôžu vnútroštátne orgány lepšie ako EÚ.

Čoho sa týka váš problém?

Chcem, aby verejný orgán v inej krajine EÚ rešpektoval moje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ

Nekalá hospodárska súťaž zo strany iného podnikateľského subjektu

Neoprávnená štátna pomoc pre konkurentov v zahraničí

Nespravodlivé zaobchádzanie zo strany orgánu EÚ

Riešenie sporu so zákazníkom, ktorý sa týka predaja online

Chcem ohlásiť porušenie práva EÚ zo strany vnútroštátnych orgánov