Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Przedsiębiorstwa

Często to organy krajowe, a nie organy unijne, mogą udzielić najskuteczniejszej pomocy w razie wystąpienia problemu.

Czego dotyczy problem?

Poszanowanie przez organ publiczny w innym państwie członkowskim moich praw w UE

Nieuczciwa konkurencja ze strony innego przedsiębiorstwa

Naruszająca zasady konkurencji pomoc państwa

Jak rozstrzygnąć spór z konsumentem w związku z zakupem dokonanym online

Jak zgłosić naruszenie prawa UE przez władze publiczne państwa członkowskiego