Navigacijski put

Dodatni alati

Poduzeća

Pri ostvarivanju prava koja imate na temelju zakonodavstva EU-a u mnogim je slučajevima najbolje zatražiti pomoć od nacionalnih tijela, a ne od EU-a.

Koji vas problem muči?

Poštovanje mojih prava EU-a u tijelu javne vlasti druge države članice EU-a

Nepravedno tržišno natjecanje drugog poduzeća

Nepravedna potpora vlade konkurentima u inozemstvu

Rješavanje spora s potrošačem koji je obavio kupnju na internetu

Želim prijaviti kršenje zakona EU-a pri postupanju nacionalnih tijela