Navigointipolku

Lisätyökalut

Yritykset

Usein yrityksen EU-oikeuksia koskevissa asioissa on parasta kääntyä kansallisten viranomaisten puoleen.

Mitä ongelmasi koskee?

Yrityksen oikeudet toisessa EU-maassa

Epäterve valtiontuki ulkomaisille kilpailijoille

EU-toimielinten epäoikeudenmukainen toiminta

Verkkokauppaa koskevan riidan ratkaiseminen

Jäsenvaltio rikkoo EU:n lainsäädäntöä