Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Ettevõtjad

Paljudel juhtudel on ELi kodakondsusest tulenevate õiguste kaitsmiseks kõige parem pöörduda riiklike ametiasutuste poole, mitte alustada ELi tasandilt.

Milles teie probleem seisneb?

ELi õigusaktidest tulenevate õiguste tunnustamine teise ELi liikmesriigi asutuste poolt

Ebaõiglane konkurents

Ebaõiglane riigiabi konkurentidele välismaal

Ebaõiglane kohtlemine ELi asutuse poolt

Vaidluse lahendamine kliendiga, kes on ostu teinud internetis

Soovin teatada ELi õiguse rikkumisest riikliku ametiasutuse poolt