Navigatsioonitee

Lisatööriistad

ELi – või Islandi, Liechtensteini või Norra – kodanikuna on teil teatud õigused teistes ELi liikmesriikides tegutsemisel. See hõlmab kolimist, elamist, õppimist ja ettevõtlusega tegelemist.

Paljudel juhtudel on kõige asjakohasem pöörduda oma ELi õiguste kaitsmiseks eelkõige riiklike ametiasutuste poole ning mitte alustada ELi tasandilt. Käesolevad suunised aitavad teil leida kõige asjakohasema talituse teie probleemi lahendamiseks.

Ebaõiglane konkurents mõne teise ettevõtja poolt

Leidke riiklik konkurentsiasutus

Vaidlus mõnes teises liikmesriigis asuva riigiasutusega

Teave kaebuse esitamise kohta (SOLVIT)

Ebaõiglane kohtlemine ELi asutuse poolt

Esitage kaebus või saage teavet (Euroopa Ombudsman)

Teatage ELi õiguse rikkumisest riikliku ametiasutuse poolt

Komisjon võib algatada ametliku menetluse (tegemist ei ole individuaalse õiguskaitsevahendiga)

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Helistage või saatke meile e-kiri.