Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Επιχειρήσεις

Σε πολλές περιπτώσεις, η καλύτερη πηγή βοήθειας για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας ως Ευρωπαίου πολίτη είναι οι εθνικές αρχές, και όχι η ΕΕ.

Ποιο είναι το πρόβλημά σας;

Μια δημόσια αρχή άλλης χώρας της ΕΕ δεν σέβεται τα δικαιώματά μου ως πολίτη της ΕΕ

Αθέμιτος ανταγωνισμός από άλλη επιχείρηση

Αθέμιτη κρατική στήριξη σε ανταγωνιστές από το εξωτερικό

Επίλυση διαφοράς με πελάτη που πραγματοποίησε αγορά μέσω διαδικτύου

Θέλω να καταγγείλω παράβαση του δικαίου της ΕΕ από εθνικές αρχές