Sti

Flere værktøjer

Som EU-borger — eller borger i Island, Liechtenstein eller Norge — har du visse rettigheder, når du udfører aktiviteter i andre europæiske lande. Disse aktiviteter omfatter flytning, ophold, studier og erhvervsvirksomhed.

I mange tilfælde kan du bedre få hjælp til at forsvare dine EU-rettigheder fra de nationale myndigheder end fra EU. Denne vejledning vil hjælpe dig med at finde frem til, hvem der bedst kan hjælpe dig med at løse dit problem.

Illoyal konkurrence fra en anden virksomheds side

Find en national konkurrencemyndighed

Tvist med en offentlig myndighed i et andet EU-land

Hvordan man indgiver en klage (SOLVIT)

Urimelig behandling fra et EU-organs side

Klag eller få information (Den Europæiske Ombudsmand)

Indberet en overtrædelse af EU-retten fra de nationale myndigheders side

Kommissionen iværksætter eventuelt en formel procedure (ingen individuel erstatning)

Kan du ikke finde det, du har brug for? Ring til os eller send os en e-mail.