Sti

Flere værktøjer

Virksomheder

I mange tilfælde kan du få bedre hjælp til at forsvare dine EU-rettigheder af de nationale myndigheder af fra EU.

Hvad skal du bruge hjælp til?

At få en offentlig myndighed i et andet EU-land til at respektere mine EU-rettigheder

Illoyal konkurrence fra en anden virksomheds side

Illoyal offentlig støtte til udenlandske konkurrenter

Urimelig behandling fra et EU-organs side

Bilæggelse af en tvist om et køb med en onlinekunde

Jeg vil gerne indberette en overtrædelse af EU-retten fra de nationale myndigheders side