Cesta

Další nástroje

Podniky

Pokud se ocitnete v situaci, že se musíte domáhat svých práv občana EU, je ve většině případů nejlepší obrátit se na orgány veřejné moci příslušného státu, a nikoli na orgány EU.

Čeho se váš problém týká?

Potřebuji přimět orgán veřejné moci v jiné zemi Unie, aby respektoval moje práva občana EU

Nekalá konkurence ze strany jiného podniku

Neoprávněná státní podpora konkurentům ze zahraničí

Chci nahlásit porušení práva EU ze strany orgánu veřejné moci členského státu