Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Вашите права в ЕС: решаване на проблеми и жалби

Ако се сблъсквате с проблеми или дискриминация или имате спор с национални органи

Като гражданин на ЕC — или на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия — вие имате определени права, когато извършвате различни дейности в други европейски страни. Те включват правото да се преместите, да живеете, да учите и да развивате бизнес там.

В много случаи, за да защитите своите права на гражданин на Съюза, е най-добре да се обърнете към национален орган, а не към ЕС. Този сайт ще ви помогне да откриете най-подходящата служба, която да ви помогне да разрешите своя проблем.

Нелоялна конкуренция от друго предприятие

Национални органи за защита на конкуренцията

Несправедливо третиране от орган на ЕС

Подаване на жалба или получаване на информация (европейски омбудсман)

Съобщаване за нарушение на правото на ЕС от национални органи

Комисията може да започне официална процедура за установяване на нарушение

Не можете да намери това, от което се нуждаете? Обадете ни се или ни изпратете писмо по електронната поща.