Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Предприятия

В много случаи, за да защитите своите права на гражданин на Съюза, е най-добре да се обърнете към национален орган, а не към ЕС.

По какъв въпрос се нуждаете от помощ?

Да накарам публичен орган в друга страна от ЕС да уважи правата ми в ЕС

Нелоялна конкуренция от друго предприятие

Незаконна държавна помощ за конкуренти от чужбина

Разрешаване на спор за покупка с онлайн потребител

Съобщаване за нарушение на правото на ЕС от национални органи