Navigačný riadok

Dokumenty Európskej únie – Európska komisia – Biele knihy

Tento zoznam obsahuje všetky biele knihy uverejnené od roku 1993 a niektoré, ktoré boli uverejnené pred týmto dátumom. Ak úplné elektornické znenie textu nie je k dispozícii, môžete sa cez odkaz dostať k zhrnutiu textu v bulletine Európskej únie.

Tlačené kópie bielych kníh, ktoré nie sú k dispozícii on-line, môžete získať u najbližšieho predajcu publikácií Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie. Pri zadávaní objednávky uveďte referenčné číslo, napr. KOM(98) 596 (pričom 98=rok a 596=číslo publikácie). Dokumenty uverejnené pred pristúpením príslušnej krajiny nemusia byť k dispozícii v jej jazyku. Ak názov nie je k dispozícii v príslušnom jazyku, uvádza sa v angličtine.

Podľa roku vydania:
2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, before 1990

2010

Na začiatok

2000

Na začiatok

1998

  • Spravodlivé poplatky za používanie infraštruktúry: Postupný prístup k spoločnému rámcu spoplatňovania dopravnej infraštruktúry v EÚ – Biela kniha [288,5KB] Français KOM(98) 466, júl 1998

Na začiatok

1995

Na začiatok

1994

  • Európska sociálna politika – výhľady do budúcnosti pre Úniu – Biela kniha English KOM(94) 333, júl 1994

Na začiatok

1993

  • Rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť: Výzvy a výhľady pre 21 storočie – Biela kniha English KOM(93)700, december 1993

Na začiatok

1992

  • Odstraňovanie právnych prekážok pre používanie ECU – Biela kniha Komisie Rade English SEK(92) 2472, december 1992

Na začiatok

Biele knihy uverejnené pred rokom 1990

  • Vnútorný trh a priemyselná spolupráca – Stanovy európskej spoločnosti – Biela kniha vnútorného trhu, bod 137 (dôvodová správa Komisie Parlamentu, Rade a sociálnym partnerom priemyslu) English KOM(88) 320, jún 1988
  • Vytváranie vnútorného trhu: Biela kniha Komisie Európskej rade (Miláno, 28. – 29. júna 1985) KOM(85) 310, jún 1985 {Hlavný text [2890KB]; Príloha [1130KB] }

Na začiatok

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?