Navigačný riadok

Biele knihy

Biele knihy sú dokumenty Komisie, ktoré obsahujú návrhy na opatrenia EÚ v konkrétnej oblasti. V niektorých prípadoch im predchádza uverejnenie zelenej knihy, ktorým sa začína proces konzultácie na európskej úrovni.

Biele knihy schválené Radou EÚ môžu slúžiť ako podklad na vypracovanie akčného programu pre Úniu v danej oblasti.

Prostredníctvom odkazov ďalej v texte si pozrite biele knihy uverejnené na portáli EUR-Lex, databáze obsahujúcej okrem iného aj Úradný vestník EÚ. Takisto môžete vyhľadávať priamo v EUR-Lexe.

Podľa roku vydania

2014, 2012, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Biele knihy uverejnené pred rokom 1990

  • Vnútorný trh a priemyselná spolupráca – Stanovy európskej spoločnosti – Biela kniha vnútorného trhu, bod 137 (dôvodová správa Komisie Parlamentu, Rade a sociálnym partnerom priemyslu) pdf - 2 MB [2 MB] English (en) KOM(88) 320, jún 1988
  • Vytváranie vnútorného trhu: Biela kniha Komisie Európskej rade (Miláno, 28. – 29. júna 1985) KOM(85) 310, jún 1985 {Hlavný text pdf - 3 MB [3 MB] English (en) [2890 KB]; Príloha pdf - 2 MB [2 MB] English (en) [1130 KB] }

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?