Διαδρομή πλοήγησης

Επίσημα έγγραφα - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Λευκά Βιβλία

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλα τα Λευκά Βιβλία πουδημοσιεύθηκαν από το 1993 και μετά, καθώς και ορισμένα προηγούμενα. Εάν δεν είναι διαθέσιμοτο πλήρες ηλεκτρονικό κείμενο, ο σύνδεσμος θα σας παραπέμψει σε περίληψη του κειμένου στο Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τυπωμένα αντίτυπα των Λευκών Βιβλίων που δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή από που δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή από τοπλησιέστερο πρακτορείο πωλήσεων της Υπηρεσίας Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ. Για να τα παραγγείλετε, χρησιμοποιείτε πάντα τον κωδικό, π.χ, COM(98) 596 (το 98 αντιστοιχεί στο έτος και το 596 στον αριθμό δημοσίευσης). Τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί πριν την προσχώρηση μιας συγκεκριμένης χώρας ίσως να μην υπάρχουν διαθέσιμα στη γλώσσα αυτής της χώρας.

Αναζήτηση με βάση το έτος έκδοσης:
2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, πριν από το 1990

2010

Αρχή σελίδας

2000

Αρχή σελίδας

1998

 • Δίκαιη πληρωμή για τη χρήση της υποδομής: μια σταδιακή θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την χρέωση του κόστους της υποδομής των μεταφορών στην ΕΕ - Λευκή Βίβλος [288,5KB] Français COM(98) 466, Ιούλιος 1998

Αρχή σελίδας

1997

 • Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Λευκή βίβλος για κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης [196KB] DeutschEnglishFrançais COM(97) 599, Νοέμβριος 1997
 • Λευκή βίβλος σχετικά με τους κλάδους και τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από την οδηγία για το χρόνο εργασίαςEnglish COM(97) 334, Ιούλιος 1997

Αρχή σελίδας

1996

Αρχή σελίδας

1995

Αρχή σελίδας

1994

 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική πολιτική - Η πορεία προς το μέλλον για την Ένωση - Λευκή βίβλος English COM(94) 333, Ιούλιος 1994

Αρχή σελίδας

1993

 • Λευκή Βίβλος για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση: οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα English COM(93) 700, Δεκέμβριος 1993

Αρχή σελίδας

1992

 • Άρση των νομικών εμποδίων στη χρήση του ECU - Λευκή Βίβλος της Επιτροπής υπόψη του Συμβουλίου (Δεν υπάρχει επίσημη ελληνική μετάφραση) English SEC(92) 2472, Δεκέμβριος 1992

Αρχή σελίδας

Λευκά Βιβλία που εκδόθηκαν πριν από το 1990

 • Εσωτερική αγορά και βιομηχανική συνεργασία - Ευρωπαϊκή Εταιρία - Λευκή βίβλος για την εσωτερική αγορά, σημείο 137 ( Υπόμνημα της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους κοινωνικούς εταίρους) English COM(88) 320, Ιούνιος 1988
 • Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς:"Λευκή Βίβλος" που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Μιλάνο, 28-29 Ιουνίου 1985) COM(85) 310, Ιούνιος 1985
  Κυρίως κείμενο Deutsch [3.25MB]

  Κυρίως κείμενο English [2.89MB]

  Κυρίως κείμενο Français [3.02MB]

  Κυρίως κείμενο Nederlands [3.67MB]

  Παράρτημα Deutsch [1.20MB]

  Παράρτημα English [1.13MB]

  Παράρτημα Français [1.24MB]

  Παράρτημα Nederlands [1.31MB]

Αρχή σελίδας

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;