Διαδρομή πλοήγησης

Λευκά Βιβλία

Οι λευκές βίβλοι που εκδίδει η Επιτροπή είναι έγγραφα που περιέχουν προτάσεις για δράση της ΕΕ σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, οι οποίες δημοσιεύονται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εφόσον το Συμβούλιο της ΕΕ διατυπώσει ευνοϊκή γνώμη για μια λευκή βίβλο, μπορεί ενδεχομένως να ακολουθήσει πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να δείτε τις λευκές βίβλους που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο EUR-Lex, δηλαδή τη βάση δεδομένων για την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση απευθείας στον Eur-Lex.

Αναζήτηση με βάση το έτος έκδοσης

2014, 2012, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Λευκά Βιβλία που εκδόθηκαν πριν από το 1990

 • Εσωτερική αγορά και βιομηχανική συνεργασία - Ευρωπαϊκή Εταιρία - Λευκή βίβλος για την εσωτερική αγορά, σημείο 137 ( Υπόμνημα της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους κοινωνικούς εταίρους) English COM(88) 320, Ιούνιος 1988
 • Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς:"Λευκή Βίβλος" που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Μιλάνο, 28-29 Ιουνίου 1985) COM(85) 310, Ιούνιος 1985
  Κυρίως κείμενο Deutsch [3.25MB]

  Κυρίως κείμενο English [2.89MB]

  Κυρίως κείμενο Français [3.02MB]

  Κυρίως κείμενο Nederlands [3.67MB]

  Παράρτημα Deutsch [1.20MB]

  Παράρτημα English [1.13MB]

  Παράρτημα Français [1.24MB]

  Παράρτημα Nederlands [1.31MB]

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;