Διαδρομή πλοήγησης

Λευκά Βιβλία

Οι λευκές βίβλοι που εκδίδει η Επιτροπή είναι έγγραφα που περιέχουν προτάσεις για δράση της ΕΕ σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν προέκταση των πράσινων βίβλων, οι οποίες δημοσιεύονται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εφόσον το Συμβούλιο της ΕΕ διατυπώσει ευνοϊκή γνώμη για μια λευκή βίβλο, μπορεί ενδεχομένως να ακολουθήσει πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να δείτε τις λευκές βίβλους που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο EUR-Lex, δηλαδή τη βάση δεδομένων για την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση απευθείας στον Eur-Lex.

Αναζήτηση με βάση το έτος έκδοσης

2014, 2012, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Λευκά Βιβλία που εκδόθηκαν πριν από το 1990

  • Internal Market and Industrial Cooperation - Statute for the European Company - Internal market White Paper, point 137 (memorandum from the Commission to Parliament, the Council and the two sides of industry) pdf - 2 MB [2 MB] English (en) COM(88) 320, June 1988
  • Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985) COM(85) 310, June 1985 Main Text pdf - 3 MB [3 MB] English (en) [2890 KB]; Annex pdf - 2 MB [2 MB] English (en) [1130 KB] }

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;