Sti

EU-Dokumenter - Europa-Kommissionen - Hvidbøger

Denne liste indeholder hvidbøger offentliggjort siden 1985 og giver dig adgang til den fulde tekst eller et resumé. I de tilfælde hvor den fulde tekst i elektronisk form ikke er tilgængelig, vil et link til resuméet eller til Bulletin for Den Europæiske Union give adgang til en sammenfatning af hvidbogens indhold. Der kan være dokumenter offentliggjort før 1993, der ikke er tilgængelige online.

Papirudgaver af hvidbøger, der ikke er tilgængelige online, kan fås gennem nærmeste salgsagent for Den Europæiske Unions Publikationskontor. Angiv venligst dokumentnummer ved bestilling, f.eks. KOM(98)596 (hvor 98 er år og 596 er løbenummer). Dokumenter, der var offentliggjort inden et lands tiltrædelse til EU, er muligvis ikke tilgængelig på det lands sprog.

Søg på publikationsår:
2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, før 1990

2010

Sidens top

2007

Anneks

2001

Sidens top

2000

Sidens top

1998

 • Fair betaling for brug af infrastruktur: En model for trinvis indførelse af fælles afgiftsbestemmelser for transportinfrastrukturen in EU - Hvidbog [288,5KB] Français KOM(98) 466, juli 1998

Sidens top

1996

Sidens top

1995

Sidens top

1994

 • Europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik - En vej frem for Unionen - Hvidbog English KOM(94) 333, juli 1994

Sidens top

1993

 • Vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse - Udfordringer og veje ind i det 21. århundrede - Hvidbog English KOM(93) 700, december 1993

Sidens top

1992

 • Afskaffelse af de retlige hindringer for ecu'ens anvendelse - Kommissionens Hvidbog til Det Europæiske Råd English SEC(92) 2472, december 1992

Sidens top

Hvidbøger offentliggjort før 1990

 • Indre marked og industrisamarbejde - Statut for Det Europæiske Selskab - Hvidbogen om det interne marked, punkt 137 (memorandum fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og arbejdsmarkedets parter) English KOM(88) 320, juni 1988
 • Gennemførelse af det interne marked: Hvidbog fra Kommissionen til Det Europæiske Råd (Milano, den 28.- 29. juni 1985) KOM(85) 310, juni 1985
  Hovedtekst Deutsch [3.25MB]

  Hovedtekst English [2.89MB]

  Hovedtekst Français [3.02MB]

  Hovedtekst Nederlands [3.67MB]

  Bilag Deutsch [1.20MB]

  Bilag English [1.13MB]

  Bilag Français [1.24MB]

  Bilag Nederlands [1.31MB]

Sidens top

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?