Sti

Hvidbøger

Kommissionens hvidbøger er dokumenter med forslag til EU-tiltag inden for et bestemt område. De skal undertiden følge op på grønbøger, der har til formål at starte en høringsprocedure på EU-plan.

Hvis Rådet antager en hvidbog, kan den eventuelt føre til et EU-arbejdsprogram inden for det pågældende område.

Følg linksene nedenfor for at se offentliggjorte hvidbøger i EUR-Lex, databasen for EU-Tidende. Du kan også søge direkte i Eur-Lex.

Søg på publikationsår

2014, 2012, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Hvidbøger offentliggjort før 1990

 • Indre marked og industrisamarbejde - Statut for Det Europæiske Selskab - Hvidbogen om det interne marked, punkt 137 (memorandum fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og arbejdsmarkedets parter) English KOM(88) 320, juni 1988
 • Gennemførelse af det interne marked: Hvidbog fra Kommissionen til Det Europæiske Råd (Milano, den 28.- 29. juni 1985) KOM(85) 310, juni 1985
  Hovedtekst Deutsch [3.25MB]

  Hovedtekst English [2.89MB]

  Hovedtekst Français [3.02MB]

  Hovedtekst Nederlands [3.67MB]

  Bilag Deutsch [1.20MB]

  Bilag English [1.13MB]

  Bilag Français [1.24MB]

  Bilag Nederlands [1.31MB]

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?