Навигационна пътека

Бели книги

Белите книги на Комисията са документи, съдържащи предложения за действия на ЕС в конкретна област. В определени случаи те следват зелена книга, публикувана с цел да се започне процес на консултации на европейско равнище.

Когато дадена бяла книга е добре приета от Съвета на ЕС, тя може да доведе до изготвянето на програма за действия на Съюза в съответната област.

Използвайте връзките по-долу, за да видите бели книги, публикувани в EUR-Lex — законодателната база данни на ЕС. Можете да търсите и директно на сайта Eur-Lex.

Търсене по година на публикуване

2014, 2012, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992

Бели книги, публикувани преди 1990 г.

  • Internal Market and Industrial Cooperation - Statute for the European Company - Internal market White Paper, point 137 (memorandum from the Commission to Parliament, the Council and the two sides of industry) pdf - 2 MB [2 MB] English (en) COM(88) 320, June 1988
  • Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985) COM(85) 310, June 1985 Main Text pdf - 3 MB [3 MB] English (en) [2890 KB]; Annex pdf - 2 MB [2 MB] English (en) [1130 KB] }

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?