Navigačný riadok

Návštevnícke centrum Európskej komisie

Kto nás môže navštíviť?

Skupiny – 15 alebo viac osôb vo veku aspoň 15 rokov (napr. starší žiaci, študenti, odborníci a sociálni partneri alebo iné záujmové skupiny).

Informačné návštevy organizuje aj zastúpenie Komisie v Luxemburgu.


Aké typy návštev ponúkame?

V ponuke sú 3 základné typy:


Návštevy zamerané na všeobecné informácie

  • Sú určené osobám s minimálnymi informáciami o EÚ alebo bez predchádzajúcich poznatkov vrátane skupín vysokoškolských študentov.
  • Prezentácia Európskej komisie ako politického výkonného orgánu EÚ (podľa možnosti v jazyku skupiny), po ktorej majú návštevníci možnosť klásť otázky.
  • Trvanie návštevy: 90 minút.

Návštevy zamerané na špecifické informácie

  • Sú určené vysokoškolským študentom a záujmovým skupinám.
  • Prezentácia Európskej komisie ako politického výkonného orgánu EÚ, po ktorej nasleduje prednáška o konkrétnej politike Únie podľa vlastného výberu skupiny.
  • Trvanie návštevy: 3 hodiny.

Personalizované informačné návštevy

  • Sú určené novinárom, pracovníkom celoštátnych a regionálnych vlád, podnikateľským združeniam, odborným skupinám z verejného a súkromného sektora, odborom, akademickej obci vrátane postgraduálnych študentov.
  • Sú osobitne prispôsobené záujmom konkrétnej skupiny. Návšteva môže zahŕňať prezentáciu Európskej komisie ako politického výkonného orgánu EÚ, po ktorej môžu nasledovať maximálne 4 ďalšie prednášky o konkrétnych politikách EÚ. Prednášateľmi sú úradníci Komisie, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.
  • Trvanie návštevy: poldeň alebo jeden celý deň.

Ako sa prihlásiť?

Vzhľadom na veľký počet žiadostí, ktoré dostávame, potrebujeme na prípravu vašej návštevy zvyčajne aspoň 10 týždňov. Aby ste mohli vyplniť online prihlášku, musíte si najskôr vytvoriť účet ECAS .


Kde sa bude návšteva konať?

V návštevníckom centre Európskej komisie v Bruseli, ktoré sa nachádza na ulici rue de la Loi 170 (vstup do budovy je z ulice Rue du Taciturne).

Z bezpečnostných dôvodov neorganizujeme prehliadky budov Komisie.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?