Cosán nascleanúna

Ionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh

Cé atá in ann teacht ar cuairt?

Grúpaí – de 15 dhuine ar a laghad atá in aois 15 bliana ar a laghad (m.sh. páistí scoile, mic léinn, grúpaí gairmiúla, comhpháirtithe sóisialta nó aon ghrúpa sainleasa eile).

Eagraíonn oifig an Choimisiúin i Lucsamburg cuairteanna faisnéise freisin français (fr) .


Cén sórt cuairteanna atá ar fáil?

Tá 3 chineál cuairte ann:

Cuairteana Eolais Ghinearálta

  • Tá na cuairteanna seo dírithe ar dhaoine nach bhfuil mórán eolais nó eolas ar bith acu faoin AE, grúpaí meánscoile san áireamh.
  • Caint ghinearálta faoi ról an Choimisiúin Eorpaigh san AE (i dteanga an ghrúpa nuair is féidir) agus seisiún ceisteanna is freagraí ina dhiaidh sin.
  • 90 nóiméad a mhaireann an chuairt.

Cuairteanna Saineolais

  • Tá na cuairteanna seo dírithe ar mhic léinn fochéime agus ar ghrúpaí sainleasa eile.
  • Réamheolas faoi ról an Choimisiúin Eorpaigh san AE agus cur i láthair faoi bheartas sonrach de chuid an AE a bhfuil spéis ar leith ag an ngrúpa ann.
  • Trí huaire an chloig a mhaireann an chuairt.

Cuairteanna Eolais Saincheaptha

  • Tá na cuairteanna seo dírithe ar iriseoirí, ionadaithe ó rialtais náisiúnta agus réigiúnacha, comhlachais ghnó, grúpaí gairmiúla ón éarnáil phoiblí agus phríobháideach, ceardchumainn agus lucht léinn, iarchéimithe agus mic léinn taighde san áireamh.
  • Cuirtear clár in oiriúint go speisialta do leasanna an ghrúpa agus tugtar réamheolas faoi ról an Choimisiúin Eorpaigh san AE agus 4 cinn de chur i láthair faoi bheartais shonracha de chuid an AE. Is oifigigh de chuid an Choimisiúin a bhíonn ag obair sna réimsí beartais sin a thugann an cur i láthair.
  • Leath lae nó lá iomlán a mhaireann an chuairt.

Conas iarratas a dhéanamh?

I ngeall ar líon mór na n-iarratas a fhaighimid, de ghnáth is gá dúinn fógra 10 seachtaine a fháil chun cuairt a shocrú. Chun an fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach, ní mór duit cuntas ECAS pdf - 120 KB [120 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a chruthú ar dtús.

Cuairteanna daoine aonair

Eagraíonn an tIonad Cuairteoirí cuairteanna do dhaoine aonair gach Déardaoin ag 12:30 i.n.. Cuairt Eolais Ghinearálta is ea í.

Ní mór do dhaoine a bhfuil spéis acu ann a bpas nó a gcárta aitheantais a thabhairt leo.


Cá mbeidh an chuairt ar siúl?

In Ionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil – rue de la Loi 170, 1040 an Bhruiséil (tríd an mbealach isteach san Ionad Cuairteoirí in Rue du Taciturne).

Ar chúiseanna slándála, ní eagraímid cuairteanna treoraithe ar fhoirgnimh an Choimisiúin.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?