Navigatsioonitee

Euroopa Komisjoni külastuskeskus

Kellele külastusi korraldatakse?

Rühmadele, mis koosnevad 15 või enamast inimesest, kes on vähemalt 15-aastased (näiteks koolilapsed, üliõpilased, mõne kutseala esindajad, sotsiaalpartnerid või mis tahes muud huvirühmad).

Külastusi korraldab ka komisjoni esindus Luksemburgis français (fr) .


Millist liiki külastusi korraldatakse?

On olemas peamiselt kolme liiki külastusi:

Üldised teabekülastused

 • Neid korraldatakse inimestele (sh õpilastele), kellel eelnevad teadmised EList puuduvad või on vähesed.
 • Euroopa Komisjoni ülesandeid ELis käsitlev üldine tutvustus (võimalusel rühma emakeeles), millele järgneb küsimuste ja vastuste voor.
 • Kestus 90 minutit.

Erikülastused

 • Neid korraldatakse üliõpilastele ja konkreetsetele huvirühmadele.
 • Euroopa Komisjoni ülesandeid ELis tutvustav sissejuhatus, millele järgneb esitlus rühmale huvipakkuva konkreetse ELi poliitikavaldkonna kohta.
 • Kestus kolm tundi.

Spetsiaalselt koostatud programmiga teabekülastused

 • Neid korraldatakse ajakirjanikele, valitsusaparaadi ja kohalike omavalitsuste esindajatele, äriringkondadele, avaliku ja erasektori kutsealasid esindavatele rühmadele, ametiühingutele, teadustöötajatele (sh kraadiõppes ja teadustöös osalejad).
 • Programm, mis on konkreetselt koostatud vastavalt rühma huvidele, ning mis võib hõlmata sissejuhatavat tutvustust Euroopa Komisjoni ülesannete kohta ELis, millele järgneb kuni neli esitlust konkreetsete ELi poliitikavaldkondade kohta. Esitlusi viivad läbi asjaomaste teemadega töötavad komisjoni ametnikud.
 • Kestus kas pool päeva või terve päev.

Taotluse esitamine

Tulenevalt suurest taotluste arvust vajame külastuse korraldamiseks vähemalt kümme nädalat. Veebipõhise taotlusvormi täitmiseks peate esmalt looma ECASe konto pdf - 120 KB [120 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Eraviisilised külastused

 • Külastuskeskus korraldab eraviisilisi külastusi igal neljapäeval kell 12.30.
 • Sihtrühm: isikud, kelle teadmised Euroopa Liidu kohta on vähesed või kellel need üldse puuduvad. Üldine tutvustus Euroopa Komisjoni ülesannete kohta ELis, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor. Kestus: umbes 90 minutit.
 • Sellel osalemiseks tulge lihtsalt Charlemagne'i hoone (rue de la Loi 170, 1000 Brüssel) fuajeesse. Võtke kaasa isikutunnistus või pass. Võimalusel viiakse eraviisilised külastused läbi kohalviibivate külastajate keel(t)es (sõltuvalt külastuse läbiviijast võidakse külastused osaliselt läbi viia inglise, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania keeles).

Kus külastus toimub?

Euroopa Komisjoni külastuskeskuses Brüsselis, aadressil rue de la Loi 170, 1040 Brüssel (sissepääs: Rue du Taciturne).

Turvalisuse kaalutlustel komisjoni hoonetes ringkäike ei korraldata.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?