Navigatsioonitee

Euroopa Komisjoni külastuskeskus

Kes võivad külastuses osaleda?

Rühmad, mis koosnevad 15 või enamast inimesest, kes on vähemalt 15-aastased (näiteks koolilapsed, üliõpilased, mõne kutseala esindajad, sotsiaalpartnerid või mis tahes muud huvirühmad).

Teabekülastusi korraldab ka komisjoni esindus Luxembourgis.


Millist liiki külastusi korraldatakse?

Peamiselt korraldatakse kolme liiki külastusi.


Üldised teabekülastused

  • Neid korraldatakse inimestele (sh õpilastele), kellel eelnevad teadmised EList puuduvad või on vähesed.
  • Tutvustatakse Euroopa Komisjoni kui ELi poliitiliste otsuste täideviija ülesandeid (võimaluse korral rühma emakeeles). Tutvustusele järgneb küsimuste ja vastuste voor.
  • Kestus 90 minutit.

Erikülastused

  • Neid korraldatakse üliõpilastele ja konkreetsetele huvirühmadele.
  • Tutvustatakse Euroopa Komisjoni kui ELi poliitiliste otsuste täideviija ülesandeid. Tutvustusele järgneb rühmale huvipakkuva konkreetse ELi poliitikavaldkonna esitlus.
  • Kestus kolm tundi.

Spetsiaalselt koostatud programmiga teabekülastused

  • Neid korraldatakse ajakirjanikele, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajatele, äriringkondadele, avaliku ja erasektori kutsealasid esindavatele rühmadele, ametiühingutele, teadlastele (s.h kraadiõppes ja teadustöös osalejad).
  • Need koostatakse külastava rühma huvisid arvesse võttes. Need võivad sisaldada Euroopa Komisjoni kui ELi poliitiliste otsuste täideviija ülesannete tutvustust, millele järgneb kuni neli konkreetsete ELi poliitikavaldkondade esitlust asjaomaste valdkondadega tegelevatelt komisjoni ametnikelt.
  • Kestus kas pool või kogu päeva.

Kuidas taotleda?

Taotluste suure arvu tõttu vajame külastuse korraldamiseks aega vähemalt kümme nädalat. Veebipõhise taotlusvormi täitmiseks peate esmalt looma ECASe konto .


Kus külastus toimub?

Euroopa Komisjoni külastuskeskuses Brüsselis, aadressil rue de la Loi 170, 1040 Brüssel (sissepääs Rue du Taciturne'i poolsest küljest).

Turvalisuskaalutlustel komisjoni hoonetes külastusi ei korraldata.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?