Navigation path

Посетителски център на Европейската комисия

Кой може да посещава Комисията?

Групи — от 15 или повече души над 15-годишна възраст (например ученици, студенти, професионални групи, социални партньори и др.).

Комисията в Люксембург също организира информационни посещения.


Какви видове посещения се предлагат?

Има три основни вида посещения:


Общи посещения

  • Предназначени са за посетители с малки познания или без познания за ЕС (например училищни групи).
  • Беседа за ролята на Европейската комисия като изпълнителен орган на ЕС (на езика на групата, ако това е възможно), последвана от въпроси и отговори.
  • Продължителност — 90 минути.

Специализирани посещения

  • Предназначени са за студенти и конкретни целеви групи.
  • Беседа за ролята на Европейската комисия като изпълнителен орган на ЕС, последвана от презентация за определена политика на Съюза, пряко свързана с интересите на групата.
  • Продължителност — 3 часа.

Персонализирани посещения

  • Предназначени са за журналисти, представители на национални и местни правителства, бизнес асоциации, професионални групи от публичния и частния сектор, профсъюзи, научни работници, включително докторанти и изследователи.
  • Програмата е специално съобразена с интересите на групата и може да включва въведение в ролята на Европейската комисия като изпълнителен орган на ЕС, последвано от до 4 презентации по определени политики на Съюза от служители на Комисията, работещи в съответните области.
  • Продължителност — половин или един ден.

Заявки за посещения

Тъй като получаваме голям брой заявки, най-добре е да изпратите своята заявка поне 10 седмици преди датата на посещението. За да попълните онлайн формуляр за заявка, трябва първо да си създадете ECAS профил .


Къде се провеждат посещенията?

В посетителския център на Европейската комисия в Брюксел – Rue de la Loi 170, 1040 Brussels (входът на посетителския център откъм Rue du Taciturne).

Поради съображения за сигурност не организираме посещения в сградите на Комисията.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

 

Help us improve

Find what you wanted?

Yes No

What were you looking for?

Any suggestions?