Navigation path

eu calender
What's in it for me?
Europe in the UK
The commissioners
EP in the UK
Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru
E-bostio’r dudalen honE-mail this pagePrintPrint

Fe sefydlwyd Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru yng Nghaerdydd ym 1976 fel un o swyddfeydd gwybodaeth y Comisiwn Ewropeaidd. Gydag amser mae rôl a chyfrifoldebau’r swyddfa wedi esblygu a heddiw, Swyddfa’r CE yw cynrychiolaeth wleidyddol y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, a hithau’n gweithredu ym meysydd materion cyhoeddus, diplomyddiaeth gyhoeddus, cysylltiadau gwleidyddol, gweithgarwch sy’n ymwneud â’r wasg a’r cyfryngau, ac allgymorth er mwyn estyn allan i’r cyhoedd. Gan hynny, Swyddfa’r CE yw llais y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, ond y swyddfa hon yw ei lygaid a’i glustiau hefyd. Yn seiliedig ar hyn, prif gyfrifoldeb Swyddfa’r CE yng Nghymru yw cynrychioli buddiannau’r CE yng Nghymru. Mae Swyddfa’r CE hefyd yn ceisio hwyluso a bod yn gyfryngwr ar gyfer cysylltiadau rhwng awdurdodau a grwpiau buddiant yng Nghymru ar y naill law a sefydliadau’r UE ar y llall, gyda golwg ar feithrin cysylltiadau agosach rhwng y ddau.

Mae Swyddfa’r CE yng Nghymru’n rhan o Gynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn y Deyrnas Unedig, sy’n cynnwys swyddfeydd yn Llundain, Caeredin, Belfast a Chaerdydd, ac mae’n un o’r 36 o swyddfeydd cynrychiolaeth sydd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 27 Aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Yn weinyddol, mae Swyddfa’r CE yng Nghymru’n rhan o Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y CE dros Gyfathrebu, sydd ar hyn o bryd yn gweithredu dan gyfrifoldeb y Comisiynydd Ewropeaidd Viviane Reding.

Tîm y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

Mae staff yn Swyddfa’r CE yng Nghymru’n ymorol am amrywiaeth o gyfrifoldebau. Mae’u henwau a’u manylion cyswllt i’w gweld isod.

 

Pennaeth Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru – David Hughes
E-bost: david.hughes@ec.europa.eu

Allgymorth a Gwybodaeth – Siân Stoodley (gwybodaeth, cyhoeddiadau, digwyddiadau, ysgolion)
E-bost: Sian.Stoodley@ec.europa.eu 

Allgymorth a Gwybodaeth – Leri Davies (gwybodaeth, cyhoeddiadau, digwyddiadau, ysgolion)
E-bost: Leri.Davies@ec.europa.eu

Y Wasg a Materion Gwleidyddol - Rachael Langlands-Brown (y cyfryngau a’r wasg, dadansoddi gwleidyddol)
E-bost: Rachael.Langlands-Brown@ec.europa.eu

Rheolwr y Swyddfa a CP i Bennaeth y Swyddfa – Christine McGrath (logisteg, cydgysylltu)
E-bost: Christine.McGrath@ec.europa.eu  

Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru
2 Pentir Caspian,
Ffordd Caspian,
Caerdydd,
CF10 4QQ
Ffôn: 029 2089 5020
Ffacs: 029 2089 5035

Diweddariad diwethaf19/06/2014  |Brig