Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego

Transport ma znaczenie

Bączek z łodzią, pociągiem, samolotem i samochodemJakość i koszt usług transportowych mają poważny wpływ na zdolność przedsiębiorstw do konkurowania, na wzrost gospodarczy oraz na jakość życia. Transport ma kolosalne znaczenie dla zwiększenia efektywności gospodarki europejskiej.

 • Branża transportowa zatrudnia obecnie ponad 10 milionów osób, co stanowi 4,5% pracowników ogółem, i wytwarza 4,6% produktu krajowego brutto (PKB). Produkcja sprzętu transportowego odpowiada za kolejne 1,7% PKB i 1,5% zatrudnienia.

  Źródło: Eurostat

 • Towary i usługi związane z transportem pochłaniają przeciętnie 13,2% budżetu gospodarstw domowych.

  Źródło: Eurostat

 • Logistyka, w tym transport i składowanie, stanowi 10–15% kosztów produktu końcowego.

  Źródło: “Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności , COM(2006) 336

 • Zatory komunikacyjne kosztują Europę około 1% produktu krajowego brutto (PKB) rocznie.

  Źródła: TREMOVE i PRIMES-TREMOVE (Załącznik 5 do oceny skutków towarzyszącej Białej Księdze, SEC(2011) 358) pdf - 2 MB [2 MB]

 • W Londynie 20% osób dojeżdżających do pracy spędza w środkach transportu powyżej dwóch godzin dziennie, co oznacza jeden pełny dzień roboczy na tydzień. W Niemczech 37% osób spędza godzinę dziennie w drodze do pracy i z powrotem.

  Źródła: Transport for London, 2009, Travel in London ; („Podróżowanie w Londynie”); Mobilität in Deutschland 2008

 • Europa (UE/EOG) dysponuje największą flotą handlową świata zatrudniającą bezpośrednio około 300 tysięcy marynarzy i około trzech milionów osób wykonujących powiązane zawody. Do portów europejskich zawija co roku ponad 80 tysięcy statków handlowych.

  Źródła: ECSA, Bimco/ISF, ITMMA

 • Porty lotnicze i linie lotnicze w UE zatrudniają obecnie 670 tysięcy osób, natomiast około 3,2 miliona ludzi jest bezpośrednio lub pośrednio zależnych od sektora transportu lotniczego.

  Źródło: dokument roboczy służb Komisji: Impact assessment of the Single Aviation Market on employment and working conditions for the period 1997-2007 („Ocena skutków jednolitego rynku lotniczego na zatrudnienie i warunki pracy w okresie 1997–2007”) SEC(2010) 503 wersja ostateczna pdf - 181 KB [181 KB]

 • W 2009 r. z portów lotniczych w UE skorzystało ponad 750 milionów osób, co stanowi jedną trzecią rynku światowego.

  Źródło: Eurostat

 • Europejskie rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego transportu trzeba będzie coraz częściej wdrażać na całym świecie: kierowcy z UE są teraz właścicielami jednej trzeciej spośród 750 milionów samochodów na świecie. MAE przewiduje, że do 2050 r. liczba samochodów przekroczy 2,2 miliarda, przy czym najszybszy wzrost odnotują gospodarki wschodzące.

  Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 2010, Energy Technology Perspectives 2010 („Perspektywy technologii energetycznych 2010”).

Strona główna
Ostatnia aktualizacja: 21/06/2016 | Początek strony