Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego

Usuwanie barier utrudniających przemieszczanie się

Pociąg i łódź przecinające czerwoną taśmęPotrzeba jeszcze wiele pracy, by usunąć liczne techniczne i administracyjne bariery utrudniające życie użytkownikom transportu, firmom oraz obywatelom. Przemieszczanie się w obrębie UE stało się łatwiejsze – po części dzięki jednolitemu rynkowi – nadal nie jest jednak wystarczająco swobodne. Te bariery kosztują nas czas, pieniądze i energię; wciąż trzeba uczynić więcej, by ułatwić przemieszczanie się zarówno towarów, jak i ludzi.

 • Każdy kraj UE ma własne certyfikaty bezpieczeństwa dla taboru kolejowego, które stanowią poważną barierę dla rozwoju międzynarodowych usług przewozu pasażerskiego i towarowego. Szacuje się, że koszt ponownej certyfikacji w każdym kraju wynosi od 1 do 4 milionów euro, a proces ten trwa do dwóch lat.

  Źródło: Europejska Agencja Kolejowa

 • Szybki pociąg Thalys, który przemierza Francję, Belgię, Niemcy i Holandię, musi być przystosowany do siedmiu różnych systemów sygnalizacji. W UE występuje obecnie siedem szerokości torów i siedem rodzajów zasilania (prądem stałym lub przemiennym, o różnym napięciu i częstotliwości itp.).

  Source: ERTMS

  Szerokości torów i zasilanie: Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010 English (en) („Energia i transport w Europie – mały rocznik statystyczny 2010”)

 • Dzisiaj przewoźnicy międzynarodowi muszą posiadać w pojeździe eurowinietę, 5 winiet krajowych oraz 8 różnych znaczników i umów dotyczących opłat, jeżeli chcą korzystać ze wszystkich europejskich dróg płatnych bez zatrzymywania się na punktach poboru opłat.

  Źródło: Komisja Europejska English (en)

 • W 2008 r. w przestrzeni powietrznej UE odbyło się niemal 9 milionów lotów, czyli średnio 25 tysięcy dziennie. 27 systemów zarządzania ruchem lotniczym w UE wydłuża każdą podróż średnio o 49 km.

  Źródło: Komunikat Komisji w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej II , COM (2008) 389 wersja ostateczna

 • Usuwanie barier w UE i otwieranie rynków na konkurencję ma doniosłe skutki. Liberalizacja transportu lotniczego zwiększyła liczbę pasażerów i obsługiwanych tras. W UE działa obecnie 20 tanich przewoźników stanowiących 40,2% rynku wewnętrznego UE, podczas gdy w 1990 r. nie było ich w ogóle. Liczba regularnych przewoźników lotniczych wzrosła ze 135 do 152, a przeciętna liczba tras w obrębie Unii Europejskiej zwiększyła się o 140% z 1 680 do 4 000.

  Źródło: Baza danych Official Airline Guide

 • Zarejestrowany w UE statek płynący z Antwerpii do Rotterdamu potrzebuje niejednokrotnie tyle samo dokumentów, co jednostka udająca się do Rotterdamu z Panamy.

  Źródło: Europejski obszar transportu morskiego bez barier pdf - 454 KB [454 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

 • Przepisy UE ograniczą liczbę świateł i tarcz na końcach składów towarowych z osiemnastu do dwóch, co ułatwi pociągom przekraczanie granic.

  Źródło: projekt decyzji Komisji dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu eksploatacji i sterowania ruchem transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

 • Transeuropejskie sieci transportowe English (en) (TEN-T), które tworzą 25 800 km najważniejszych korytarzy europejskich, obejmują dziewięć połączeń kontynentalnych północ-południe, ale tylko cztery ze wschodu na zachód.

  Źródło: System informacyjny TENtec English (en)

 • W wielu miastach UE wprowadzono ograniczenia dostępu pojazdów do centrum miast. Władze poszczególnych miast stosują jednak różnorodne kryteria i sposoby egzekwowania przepisów: spośród 58 wdrożonych systemów 42,6% opiera się na opłatach dziennych, a 25,9% na opłatach za wjazd, podczas gdy pozostałe nie wiążą się z żadnymi opłatami.

  Źródło: ISIS, 2011, Study on Urban Access Restrictions („Badanie dotyczące ograniczeń w dostępie do centrów miast”) pdf - 9 MB [9 MB]

Strona główna
Ostatnia aktualizacja: 09/08/2011 | Początek strony