Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego

Zasada zrównoważonego rozwoju podstawą transportu

Rowerzysta w garniturzeTransport jest w znacznej mierze zależny od importowanej ropy naftowej. Ponadto, podczas gdy większość sektorów ogranicza emisję CO2, udział transportu systematycznie rośnie. Do 2050 r. musimy wyraźnie ograniczyć emisję oraz poczynić postępy w uporaniu się z zatorami i zanieczyszczeniem środowiska. Aby do 2050 r. osiągnąć założoną redukcję emisji CO2 w Europie o 80% w porównaniu z rokiem 1990, zużycie ropy naftowej w sektorze transportowym musi zmaleć o około 70% w porównaniu do dzisiaj, co wymagać będzie rewolucji w dziedzinie paliw transportowych i w sposobie podróżowania.

 • W UE ropa naftowa i produkty ropopochodne zaspokajają ponad 96% zapotrzebowania energetycznego branży transportowej.

  Źródło: Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010 English (en) („Energia i transport w Europie – mały rocznik statystyczny 2010”)

 • Europa importuje około 84% ropy naftowej. W 2010 r. koszt importu ropy do UE wyniósł około 210 miliardów euro.

  Źródła: Eurostat; własne obliczenia KE

 • Emisja gazów cieplarnianych w transporcie, wliczając w to międzynarodowy transport lotniczy i morski, wzrosła w okresie 1990–2008 o około 34%. W tym samym czasie sektor energetyczny ograniczył swoją emisję o około 9%.

  Źródło: Europejska Agencja Środowiska

 • Transport odpowiada za mniej więcej jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE. 12,8% całkowitej emisji generuje transport lotniczy, 13,5% transport morski, 0,7% kolej, 1,8% żegluga śródlądowa, a 71,3% transport drogowy (2008).

  Źródło: Europejska Agencja Środowiska

 • W Londynie, Kolonii, Amsterdamie i Brukseli kierowcy spędzają w korkach ponad 50 godzin rocznie. W Utrechcie, Manchesterze i Paryżu - ponad 70 godzin.

  ŹródłoINRIX European National Traffic Scorecard 2010 („Karta wyników krajowego ruchu drogowego w Europie 2010”)

 • Udział transportu drogowego w długodystansowym transporcie towarowym wewnątrz UE wynosi około 33%, natomiast kolei i żeglugi śródlądowej łącznie – poniżej 20%. Niekorzystny wpływ systemu transportowego na środowisko ma związek z faktem, że nie wykorzystuje się potencjału ogólnie czystszej kolei oraz żeglugi śródlądowej na średnich i długich dystansach.

  Źródło: model transportowy TRANSTOOLS (Załącznik 5 do oceny skutków towarzyszącej białej księdze, SEC(2011) 358 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) )

 • Samochody osobowe są najpopularniejszym środkiem transportu pasażerskiego w UE – odpowiadają za 72% ogółu pasażerokilometrów. Samochód prywatny rzadko bywa jednak najefektywniejszą energetycznie formą transportu. Według danych ze Zjednoczonego Królestwa w 60% samochodów jedzie tylko kierowca. Odsetek ten wzrasta do około 85% w przypadku dojazdów do pracy i delegacji.

  Źródła: Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010 English (en) („Energia i transport w Europie – mały rocznik statystyczny 2010”);

  Departament Transportu Zjednoczonego Królestwa 2008, Transport Trends („Tendencje transportowe”), edycja 2008

 • Jeden autobus może przewieźć tylu pasażerów co 30 samochodów osobowych, zajmując na drodze tylko tyle miejsca, co 3 samochody.

  Źródło: Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego

 • Przejazd z Londynu do Brukseli pociągiem generuje około dziewięciu razy mniej emisji na pasażerokilometr niż przelot samolotem.

  Źródło: Dane dotyczące Eurostar podane przez EAŚ, TERM 2007, Climate for a transport change TERM 2007, Climate for a transport change („TERM 2007: klimat na zmiany w transporcie”

 • Technologie przyjazne środowisku otwierają przed europejskimi przedsiębiorstwami wielkie możliwości komercyjne. Redukcja emisji oznacza inwestycje w technikę, ale Europa pozostaje w tyle za konkurentami. Jeżeli chodzi na przykład o samochody hybrydowe, prym wiodą producenci japońscy. Rynek technologii ekologicznych rośnie. Podczas gdy w 2007 r. był on wart 1 200 miliardów euro, do 2020 r. jego wartość sięgnie 3 100 miliardów euro. Produkty i usługi związane z mobilnością zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju będą w 2020 r. składać się na światowy rynek wart 300 miliardów euro (obecnie: 200 miliardów euro).

  Źródła: BMU, 2009, GreenTech made in Germany BMU, 2009, GreenTech made in Germany 2.0 („Zielone technologie z Niemiec”); JRC, 2009, 2009 Technology Map of the European Strategic Energy Technology Plan („Mapa technologiczna europejskiego strategicznego planu technologii energetycznych 2009”)

  BMU, 2009, GreenTech made in Germany JRC, 2009, 2009 Technology Map of the European Strategic Energy Technology Plan

 • Konsumenci mówią, że są gotowi na zmiany, by zredukować emisje. Większość użytkowników samochodów (66%) twierdzi, że poświęciłaby rozmiar pojazdu w celu zmniejszenia emisji, a 62% pogodziłoby się z mniejszym zasięgiem, czyli odległością pokonywaną między dwoma tankowaniami lub doładowaniami. Ponad połowa (60%) byłaby też skłonna zapłacić za samochód więcej, gdyby pozwoliło to ograniczyć emisje.

  Źródło: Eurobarometer survey on the future of transport pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (sondaż Eurobarometru na temat przyszłości transportu)

 • Jeżeli chcemy zmienić zachowania konsumentów, musimy wyraźnie poprawić jakość transportu publicznego i siatkę połączeń. Zdecydowana większość (71%) użytkowników samochodów uważa, że transport publiczny jest mniej wygodny od samochodu. Podobny odsetek (72%) twierdzi, że nie korzysta z transportu publicznego ze względu na brak połączeń (49% odpowiedzi „bardzo ważne”). 64% narzeka na zbyt małą liczbę kursów, a 54% wspomina o zawodności.

  Źródło: Eurobarometer survey on the future of transport pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (sondaż Eurobarometru na temat przyszłości transportu)

Strona główna
Ostatnia aktualizacja: 23/06/2011 | Początek strony