Transport och rörlighet

Yrkesförare

Trötthet och för hög hastighet ligger bakom många olyckor bland dem som kör lastbil, buss eller bil i jobbet. Trafikolyckor är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i västvärlden.

Körtid

Lastbil på väg Trötthet orsakar ungefär 20 procent av alla trafikolyckor med tunga fordon.

Det finns EU-regler som begränsar körtiden för yrkesförare som kör hela eller delar av sträckan inom EU.

De får köra högst 9 timmar per dag eller 56 timmar per vecka. Efter 4,5 timmar måste de ta en rast på minst 45 minuter.

Transport av farligt gods

EU har förbjudit transport av visst farligt gods på vägarna, särskilt explosiva varor.

För annat farligt gods finns det EU-regler för förpackning och märkning. Fordon som transporterar farligt gods måste också vara rätt konstruerade och utrustade.

Navigationssystem

EU har också finansierat ett navigations- och förarstödsystem för tunga fordon genom projektet Heavyroute.

Systemet ska hjälpa förarna att hitta den bästa vägen med tanke på körtid, lämplig väg, broar och tunnlar (inte alla broar håller för tung trafik), bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Överlastning

Överlastning av tunga fordon är inte bara en säkerhetsrisk – det leder också till dyrare vägunderhåll och trafikstörningar.

EU-projektet Remove har studerat hur man kan se till att fordonen följer reglerna om överlastning genom en teknik för att väga rullande fordon.