Mobilność i transport

Zawodowi kierowcy

Zmęczenie i przekraczanie prędkości to powszechne przyczyny wypadków wśród kierowców samochodów ciężarowych, autokarów i samochodów firmowych. Wypadki drogowe związane z wykonywaną pracą są główną przyczyną śmierci w miejscu zatrudnienia w uprzemysłowionych krajach.

Czas pracy kierowcy

Professional driversZmęczenie kierowcy jest istotnym czynnikiem przy około 20% kolizji ciężkich pojazdów użytkowych. Przepisy wydane przez UE regulują czas pracy kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym, jeśli część podróży lub cała podróż odbywana jest na terytorium UE. Czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać dziewięciu godzin na dobę lub 56 godzin tygodniowo. Po okresie prowadzenia pojazdu przez cztery i pół godziny obowiązuje przerwa trwająca przynajmniej 45 minut.

Transport niebezpiecznych towarów

UE zakazuje transportu niektórych niebezpiecznych towarów po drogach, zwłaszcza wtedy, gdy istnieje ryzyko eksplozji. Opakowania oraz oznakowanie na etykietach jest uregulowane prawnie, jak również konstrukcja, wyposażenie i eksploatacja pojazdów przewożących towary.

Pomoc przy nawigacji

W ramach projektu Heavyroute opracowano wytyczne dotyczące trasy oraz system wspierania kierowcy ciężkich pojazdów samochodowych. System ten pomoże kierowcom w znalezieniu trasy najbardziej wydajnej pod względem czasu przejazdu, odpowiedniej nawierzchni, obecności mostów i tuneli (nie wszystkie mosty pozwalają na przejazd ciężkimi pojazdami), zużycia paliwa oraz kosztów środowiskowych.

Przeładowanie pojazdów

Przeładowanie ciężkich pojazdów transportowych jest niebezpieczne i pociąga za sobą dodatkowe koszty utrzymania dróg. W ramach projektu REMOVE przebadano sposoby zastosowania techniki ważenia podczas ruchu pojazdu, w aspekcie egzekwowania przepisów dotyczących przeładowania.