Mobilitāte un transports

Profesionāli autovadītāji

Nogurums un pārāk liels braukšanas ātrums ir visbiežākie iemesli, kuru dēļ satiksmes negadījumos iekļūst kravas automašīnas, autobusi un uzņēmumiem piederoši transportlīdzekļi. Savukārt ceļu satiksmes negadījumi ir galvenais cēlonis, kas izraisa darbā notikušos letālos nelaimes gadījumus rūpnieciski attīstītajās valstīs.

Vadīšanas laiks

Kravas automobilis ceļāNoguruma dēļ notiek apmēram 20 % avāriju, kuros iesaistīti kravas automobiļi un autobusi.

ES tiesību aktos ir ierobežots laiks, ko pie stūres drīkst pavadīt profesionāli autobraucēji, kuru maršruts šķērso dažādas ES dalībvalstis.

Vadīšanas laiks nedrīkst pārsniegt 9 stundas dienā vai 56 stundas nedēļā. Pēc 4,5 stundu braukšanas autovadītājiem jāatpūšas vismaz 45 minūtes.

Bīstamo kravu pārvadājumi

ES ir aizliegusi dažu bīstamo kravu veidu pārvadāšanu pa sauszemes ceļiem, īpaši tad, ja tās ir sprādzienbīstamas.

Citām bīstamām kravām ES noteikumos paredzēti obligātie standarti, kas attiecas uz iesaiņojumu un marķējumu, turklāt transportlīdzekļiem, kuros paredzēts pārvadāt šādas kravas, jābūt pienācīgi konstruētiem un aprīkotiem.

Navigācijas palīdzība

ES ir izveidojusi maršruta vadības un šoferu atbalsta sistēmu kravas automašīnām (projekts “Heavyroute”).

Šī sistēma palīdz autovadītājiem atrast optimālu maršrutu, ņemot vērā laiku, ceļu kvalitāti, šķērsojamos tiltus un tuneļus (kuri ne vienmēr ir piemēroti smagsvara transportlīdzekļiem), degvielas patēriņu un kaitējumu videi.

Pārslodze

Pārmērīgi piekrautas kravas automašīnas ne tikvien apdraud drošību, bet arī paaugstina ceļu uzturēšanas izmaksas un rada satiksmes traucējumus.

ES finansētajā projektā “REMOVE” tika analizētas iespējas, kā praktiski īstenot noteikumus, kas aizliedz iekraut pārāk lielu kravu (tehnoloģija “krava kustībā”).