Mobilitet og Transport

Erhvervschauffører

Ulykker, der involverer lastbilchauffører, buschauffører og førere af firmabiler, skyldes ofte træthed og for høj fart. Trafikulykker er den hyppigste årsag til dødsfald på jobbet i de industrialiserede lande.

Køretid

Lastbil på vejen Træthed er en væsentlig faktor ved omkring 20 % af alle ulykker med tunge erhvervskøretøjer.

EU-lovgivningen begrænser køretiden for erhvervschauffører, når hele turen eller en del af den foregår i mere end ét EU-land.

Køretiden må ikke overstige 9 timer om dagen eller 56 timer om ugen. Efter 4½ time skal chauffører holde en pause på mindst 45 minutter.

Transport af farligt gods

EU har forbudt vejtransport af visse former for farligt gods, især når der er eksplosionsfare.

For andre former for farligt gods er der EU-regler om mindstestandarder for indpakning og mærkning. Desuden skal de biler, der transporterer godset, være indrettet og udstyret til det.

Navigationshjælp

EU har også givet tilskud til et system til vejvisning og førerstøtte til tunge lastbiler som led i projektet Heavyroute.

Systemet skal hjælpe lastbilchauffører med at finde den mest effektive rute med hensyn til tid, vejtyper, broer og tunneler (ikke alle broer er stærke nok til at kunne bære tunge lastbiler), brændstofforbrug og miljøomkostninger.

Overlastning

At overlaste tunge lastbiler er ikke bare farligt, men fører også til større udgifter til vejligeholdelse af veje og forstyrrelse af den øvrige trafik.

Det EU-finansierede projekt REMOVE har undersøgt, hvordan man kan håndhæve reglerne om overlastning ved at bruge såkaldt weigh-in-motion-teknologi.