Mobilita a doprava

Řidiči z povolání

Mezi obvyklé příčiny nehod u řidičů nákladních vozidel, dálkových autobusů a služebních automobilů patří únava a nepřiměřená rychlost. Nejčastější příčinou úmrtí na pracovišti jsou v průmyslových zemích dopravní nehody.

Doba řízení

Nákladní vozidlo na silniciPřibližně u 20 % nehod těžkých nákladních vozidel hraje významnou roli únava.

Předpisy EU omezují dobu strávenou za volantem u řidičů z povolání, pokud se část nebo celá jejich jízda uskutečňuje ve více než jedné zemi Unie.

Doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin denně nebo 56 hodin týdně. Po čtyřech a půl hodinách jízdy si musí řidič udělat nejméně 45minutovou přestávku.

Přeprava nebezpečného nákladu

V Evropské unii je zakázána přeprava určitých typů nebezpečného nákladu po silnici, zejména pokud existuje nebezpečí výbuchu.

Co se týče ostatních druhů nebezpečného nákladu, pravidla EU stanoví minimální normy pro balení a označení. Odpovídající musí být i konstrukce a vybavení vozidla.

Navigační systémy

V rámci projektu Heavyroute poskytla EU finanční prostředky na vytvoření systému navádění a podpory řidiče pro těžká nákladní vozidla.

Tento systém pomůže řidičům nalézt nejlepší trasu, co se týče času jízdy, vhodnosti silnic, sítě mostů a tunelů (ne všechny mosty jsou vhodné pro těžká nákladní vozidla), spotřeby paliva a dopadu na životní prostředí.

Přetěžování vozidel

Přetěžování těžkých nákladních vozidel není pouze nebezpečné, ale vede také k vyšším nákladům na údržbu silnic, která pak způsobuje narušení plynulosti dopravního provozu.

Cílem projektu REMOVE, financovaného z prostředků EU, bylo nalézt způsoby, jak nejlépe kontrolovat dodržování pravidel týkajících se přetěžování vozidel za použití technologie vážení vozidel za jízdy.