Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo 

Profesionálni vodiči

Únava a nedovolená rýchlosť sú časté príčiny nehôd vodičov kamiónov, autobusov a služobných vozidiel. V priemyselne vyspelých krajinách sú dopravné nehody najčastejšou príčinou úmrtí v zamestnaní.

Čas trvania jazdy

Kamión pri jazde na ceste Únava je významný faktor v takmer 20 % nehôd s účasťou ťažkých úžitkových vozidiel.

Právne predpisy EÚ obmedzujú čas, ktorý môžu profesionálni vodiči stráviť za volantom v prípade, že na svojej trase prechádzajú viac než jedným členským štátom EÚ.

Čas jazdy by nemal prekročiť 9 hodín za deň alebo 56 hodín za týždeň. Po 4 a pol hodine jazdy si vodiči musia spraviť prestávku v trvaní minimálne 45 minút.

Preprava nebezpečného nákladu

zakázala prepravu určitého nebezpečného nákladu na cestách najmä v prípade, že hrozí nebezpečenstvo explózie.

U ostatného nebezpečného tovaru stanovujú právne predpisy EÚ minimálne štandardy pre obalové materiály a označovanie a takisto požiadavky na správnu konštrukciu a vybavenie vozidiel prevážajúcich takýto náklad.

Nápomocná navigácia

EÚ takisto v rámci projektu Heavyroute finančne podporila systém na určovanie trasy a podporu vodičov ťažkých nákladných vozidiel.

Tento systém pomôže vodičom vyhľadať najefektívnejšiu trasu s ohľadom na celkový čas, primeranosť vozoviek, mostov a tunelov (nie všetky mosty majú dostatočnú nosnosť), spotrebu pohonných látok a nákladov na životné prostredie.

Preťaženie

Nerešpektovanie limitov nosnosti nákladných vozidiel je nielen nebezpečné, ale takisto vedie k vyšším nákladom na údržbu ciest a súvisiace obmedzenia plynulosti dopravy.

Projekt REMOVEpdf s finančnou podporou EÚ skúmal spôsoby ako presadzovať pravidlá proti preťažovaniu vozidiel využitím technológie WIM (weigh-in-motion – prepravovaná váha).

Viac informácií k téme

Užitočné odkazy
Legislatíva