Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter 

Beroepschauffeurs

Vermoeidheid en te hard rijden zijn belangrijke oorzaken van ongevallen bij vrachtwagenbestuurders, buschauffeurs en anderen die voor hun werk achter het stuur zitten. In de geïndustrialiseerde wereld zijn verkeersongevallen zelfs de meestvoorkomende vorm van arbeidsongevallen.

Rij- en rusttijden

Een vrachtwagen op de wegBij 20% van de ongevallen waarbij vrachtwagens of touringcars betroken zijn, speelt vermoeidheid een grote rol.

De rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs die in of door een EU-land rijden, zijn op EU-niveau vastgelegd.

De rijtijd mag niet meer dan 9 uur per dag of 56 uur per week bedragen. Na vier en een half uur moet iedere chauffeur ten minste 45 minuten rusten.

Vervoer van gevaarlijke goederen

De EU heeft het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen over de weg verboden, vooral wanneer het gaat om explosieve stoffen.

Voor andere gevaarlijke goederen heeft de EU minimumeisen vastgesteld voor de verpakking en etikettering. Ook moeten de voertuigen die deze goederen vervoeren, daarvoor geschikt zijn en technisch in orde zijn.

Navigatiesystemen

De EU heeft ook meebetaald aan een systeem voor routebegeleiding en ondersteuning van bestuurders van zwaar transport in het kader van het project Heavyroute.

Dit systeem helpt chauffeurs om de efficiëntste route te vinden, gelet op de tijd, het wegdek, bruggen en tunnels (niet alle bruggen zijn stevig genoeg), brandstofverbruik en milieukosten.

Overbelading

Vrachtwagens te zwaar beladen is niet alleen onveilig, maar ook schadelijk voor het wegdek en hinderlijk voor het overige verkeer.

Het project REMOVEpdf, waar de EU aan heeft meebetaald, heeft onderzocht of de regels op dit gebied beter zouden kunnen worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door middel van technieken om vrachtwagens te wegen tijdens het rijden.