Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä 

Ammattikuljettajat

Kuorma-autojen, linja-autojen ja työsuhdeautojen kuljettajille tapahtuu usein väsymyksestä tai ylinopeudesta johtuvia onnettomuuksia. Liikenneonnettomuudet ovat teollisuusmaiden yleisin työstä johtuva kuolinsyy.

Ajoaika

Kuorma-auto maantielläVäsymys on merkittävä osatekijä noin 20 prosentissa onnettomuuksista, joissa on mukana raskaita hyötyajoneuvoja.

EU-lainsäädännöllä rajoitetaan ammattikuljettajien tien päällä viettämää aikaa silloin, kun matka tapahtuu kokonaan tai osittain useammassa kuin yhdessä EU-maassa.

Ajoaika ei saisi ylittää yhdeksää tuntia päivässä eikä 56 tuntia viikossa. Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä ainakin 45 minuutin tauko.

Vaarallisten aineiden kuljettaminen

EU on kieltänyt eräiden vaarallisten aineiden maantiekuljetukset. Määräykset ovat erityisen tarkkoja silloin, kun aineet aiheuttavat räjähdysvaaran.

Muille vaarallisille aineille EU-säännöksissä on pakkaamista ja pakkausmerkintöjä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Säännökset edellyttävät myös, että aineita kuljettavat ajoneuvot ovat rakenteeltaan ja varusteiltaan kuljetukseen soveltuvia.

Suunnistusapu

Heavyroute-hankkeen puitteissa EU on rahoittanut myös raskaille ajoneuvoille tarkoitettua reittiopastus- ja kuljettajatukijärjestelmää.

Järjestelmä auttaa kuljettajia etsimään ajoajan, tien soveltuvuuden, silta- ja tunneliverkostojen (kaikki sillat eivät kestä raskaita ajoneuvoja), polttoaineen kulutuksen ja ympäristökustannusten kannalta tehokkaimman reitin.

Ylikuorma

Raskaiden rekka-autojen ylikuormaaminen on turvallisuuden kannalta kyseenalaista, mutta se myös nostaa teiden kunnossapitokuluja ja häiritsee sitä kautta muuta liikennettä.

EU-rahoitteisessa REMOVEpdf-hankkeessa on tutkittu, miten ylikuormaamista koskevia sääntöjä voitaisiin valvoa tehokkaammin tekniikalla, jolla voidaan punnita liikkeessä olevia ajoneuvoja.

Lisää aiheesta

Hyödyllisiä linkkejä
Lainsäädäntö