Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä 

Turvallisempaa matkaa moottoripyörille ja mopoille

Huvi- ja hyötykäyttöä

Moottoripyöräilijä kaupunkiliikenteessä Mopot, skootterit ja moottoripyörät yleistyvät koko ajan. Vuosina 2001–2007 näiden kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen määrä kasvoi Euroopan teillä 34 prosenttia. Ne ovat käteviä erityisesti kaupungeissa, joissa liikennetiheys on suuri, pysäköintitilaa on vähän ja oman auton pitäminen on kallista.
Kaksipyöräisiä moottoriajoneuvoja käytetään varsin erilaisiin tarkoituksiin. Harrastajamotoristit ajavat tehokkailla moottoripyörillään pitkiä matkoja maanteillä ja moottoriteillä, kun taas työssäkäyvät ja nuoret käyttävät kevyempiä pyöriä työ- ja koulumatkoillaan.

Suuri onnettomuusriski

Liikenteessä kaksipyöräiset ajoneuvot jäävät helpommin huomaamatta kuin autot. Ne ovat epävakaampia, ja niiden kuljettaja on suojattomampi. Moottoripyörä- ja mopo-onnettomuuksien osuus kuolemaan johtaneista ja muista vakavista liikenneonnettomuuksista on suhteettoman suuri. Onnettomuuksia tapahtuu eniten kaupungeissa, ja valtaosa niistä johtuu inhimillisestä virheestä.
Vuonna 2008 liikenteessä menehtyi yli 6 800 moottoripyöräilijää tai mopoilijaa. Tämän ryhmän osuus liikennekuolemista on noin 17 prosenttia, vaikka se edustaa vain 2:ta prosenttia tienkäyttäjistä. Moottoripyörä- ja mopo-onnettomuuksien uhreista joka kolmas on alle 25-vuotias, mutta myös keski-ikäiset motoristit joutuvat onnettomuuksiin useammin kuin saman ikäryhmän autoilijat.

Miten liikenneturvaa parannetaan?

EU pyrkii parantamaan liikenneturvaa muun muassa seuraavin keinoin:

  • mopoajokorttien suorittamisen yhteydessä annettava koulutus ja kuljettajien alaikärajat, ks. ajokorttien standardoimiseen tähtäävä EU-direktiivi 2006/126/EY
  • tutkimushankkeet – tieosuuksilla käytettävät turvalliset kaiteet (SMART RRSpdf), anturit/hälytyslaitteet, jotka ilmoittavat tienkäyttäjälle toisen tienkäyttäjän läheisyydestä (WATCH-OVER), sekä moottoripyörien kuljettajille tarkoitetut apujärjestelmät ja muut älykkäät sovellukset (SAFERIDER).